Doc. ddr. Marko Šetinc

Doc. ddr. Marko Šetinc

Doc. ddr. Marko Šetinc

Marko Šetinc je član upravnega odbora in strokovni sodelavec inštituta. Zaposlen je v lastnem podjetju Geopolis, ki deluje na področju uvajanja novih tehnologij v kemijske procese z namenom narediti sisteme čim bolj enostavne in okolju prijazne. Raziskovalno pot je pričel na nacionalnem Kemijskem inštitutu. Delal je na optimizaciji kemijskih procesov in usvojil znanja o tem, kako delujejo kemijski procesi, naprave, sistemi in analitske metode. Poleg tega je razvijal metode za učinkovito vodenje procesov. Delovno pot je nadaljeval v svetovalnem podjetju, kjer je sodeloval pri projektih v vseh projektnih fazah, tj. od zasnove projekta do implementacije njegovih rezultatov. Ker ga zanima predvsem delo v zvezi z razvojem trajnostnih sistemov, se je zaposlil v start-up podjetju za razvoj inovativnih sistemov. Poleg razvoja sistemov je delal tudi revizije študij, patentnih zaščit, oblikoval je poslovne in trženjske načrte ter sodeloval pri izdelavi promocijskih materialov in filmov.

Zagnano delo na okoljskem področju, v kemijskih procesih, analitiki in znanstvena radovednost so v njemu prebudili tudi zanimanje za kanabinoide. Odločil se je, da bo s svojimi bogatimi izkušnjami, kako uspešno izvesti projekte, pomagal tudi pri realizaciji projektov inštituta, kar bo hkrati pripomoglo tudi k usvojitvi poglobljenega znanja na tem področju oziroma aktivnejšemu raziskovanju kemijskih lastnosti učinkovin, ekoloških potencialov ipd.

Marko Šetinc je diplomiral in doktoriral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, nato pa je podiplomski doktorski študij uspešno zaključil še na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.