Prof. dr. Vito Flaker

Prof. dr. Vito Flaker

Prof. dr. Vito Flaker

Vito Flaker je strokovni sodelavec inštituta v projektih socialne narave. Kot izredni profesor predava na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, na kateri je tudi predstojnik Katedre za duševno zdravje v skupnosti. V letih od 2001 do 2007 je bil dekan te šole. Kot gostujoči predavatelj je sodeloval s Filozofsko fakulteto in Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, z London School of Economics in Anglia University v Cambridgeu, z Univerzo v Sarajevu in Banja Luki ter z Mogila Akademijo v Kijevu. Je direktor Šole za teorijo in prakso socialnega dela na Inter-univerzitetnem centru v Dubrovniku. Poleg akademskega vzgojno-izobraževalnega dela je sodeloval tudi kot vodja domačih in mednarodnih raziskav, kot vodja delavnic in kot vodja številnih seminarjev, tečajev in predavanj za strokovne in prostovoljne delavce na področju socialnega dela, drog in duševnega zdravja. Sodeloval je v mreži NERUDA (Mreža za izobraževanje in raziskovanje na področju uživanja drog in odvisnosti) v okviru mreže univerz evropskih prestolnic UNICA. Bil je član znanstvenega sveta Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti (EMCDDA) v Lizboni. Kot svetovalec je sodeloval pri mednarodnih projektih vzpostavljanja socialnega dela, služb duševnega zdravja, dezinstitucionalizaciji in zmanjševanju škode, povezane z uživanjem drog (v Bosni in Hercegovini, Albaniji, Ukrajini, Srbiji, Šri Lanki, na Hrvaškem in drugod). Njegovo delovanje poleg tega zajema tudi praktično in raziskovalno delo ter članstvo v uredniških odborih in znanstvenih svetih. Kot prostovoljec, soorganizator, učitelj, raziskovalec, svetovalec in vodja prostovoljnih organizacij deluje že od študentskih let in je na tem področju aktiven še danes. Bil je soustanovitelj in dolgoletni predsednik Odbora za družbeno zaščito norosti, kasneje Altra, soustanovitelj društva Stigma ter soustanovitelj in predsednik Društva za spodbujanje duševnega zdravja Alpe Jadran. Kot aktivist je bil med pobudniki IZ-hoda, Direktnega socialnega dela in Meduze. Njegovo najaktualnejše področje delovanja je problematika duševnega zdravja in dezinstitucionalizacije. Na področju uživanja drog je bil eden izmed pobudnikov pristopov zmanjševanja škode, etnografskega raziskovanja in zavzemanja za pravice uživalcev. Je avtor pregleda fenomena uživanja drog – Živeti s heroinom 1. in 2. del. Ima obsežno bibliografijo. Leta 2010 je prejel državno nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva.

Vito Flaker sodeluje z inštitutom projektno na področju družbenih vprašanj, ki se nanašajo na uporabo konoplje. Zagovarja, da neustrezna zakonodaja, predvsem kriminalizacija in omejitev človekovih pravic, povzročata večplastne težave predimenzioniranih razsežnosti. V skrbi za človeka posameznika in zrelost družbe kot celote se zato zavzema za iskanje optimalnejše regulacije tega področja in je kot priznani strokovnjak oziroma predavatelj s tega področja večkrat vabljen na okrogle mize, simpozije ipd.

Vito Flaker se je usposabljal v humanistični psihoterapiji in v neoreichovskih metodah, v skupinskem delu na Nizozemskem, v Nemčiji, Angliji in pri nas. Diplomiral je na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.