Inštitut ICANNA se zavzema za povezovanje, poglabljanje in širjenje znanj ter se konstruktivno vključuje v usmerjanje, vodenje, pojasnjevanje, mentoriranje oziroma nudenje pomoči mladim raziskovalcem. Strokovnjaki inštituta sodelujejo v različnih procesih prenašanja aktualnih znanj tudi kot so-mentorji, tutorji, supervizorji, nosilci ipd.

So-mentorstva


Zadeva:                                               52. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije
Organizator:                                    Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Kraj:                                                      Murska Sobota, Slovenija
Datum:                                               Maj 2018
Raziskovalki:                                   Dijakinji Kristina Žižek in Petra Munđar, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Vsebnost težkih kovin v konoplji
Somentorici:                                  Mateja Godec in Tanja Bagar
Dosežek:                                          Bronasto priznanje 


Zadeva:                                           Magistrski študij
Študijski program:                   Socialno delo
Fakulteta:                                     Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
Kraj:                                                  Ljubljana, Slovenija
Datum:                                           Oktober 2018
Študentka:                                    Manca Štraus
Naslov magistrske naloge: Vpliv zdravljenja s konopljo na kakovost življenja ljudi s kroničnimi boleznimi
Mentorica:                                    Vera Grebenc


Zadeva:                                               48. Krkine nagrade
Organizator:                                     Svet sklada Krkinih nagrad, Krka, d.d. 
Kraj:                                                      Novo mesto, Slovenija
Datum:                                               September 2018
Raziskovalca:                                  Dijaka Domen Lah in Bor Logar Dražumerič, II Gimnazija Maribor
Naslov raziskovalne naloge: Sinteza kanabinoidov v posameznih fazah rasti industrijske konoplje
                                                                 (Cannabis sativa L.) in njihovi protimikrobni ter antioksidativni učinki
Somentorica:                                  Prof. kemije na gimnaziji in direktorica Inštituta ICANNA
Dosežek:                                            Krkina nagrada oz. priznanje


Zadeva:                                               Mladi za napredek Maribora
Organizator:                                    Zveza prijateljev mladine Maribor
Kraj:                                                      Maribor, Slovenija
Datum:                                               April 2018
Raziskovalca:                                  Dijaka Domen Lah in Bor Logar, II Gimnazija Maribor
Naslov raziskovalne naloge: Sinteza kanabinoidov v posameznih fazah rasti industrijske konoplje
                                                                 (Cannabis sativa L.) in njihovi protimikrobni ter antioksidativni učinki
Somentorica:                                  prof. kemije na gimnaziji in direktorica Inštituta ICANNA
Dosežek:                                            Zlato priznanje z najvišjim številom točk v interdisciplinarnem
                                                                 področju in napredovanje na državno srečanje mladih raziskovalcev 2018


Zadeva:                                               26. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
Organizator:                                    Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Kraj:                                                      Radenci, Slovenija
Datum:                                               Marec 2018
Raziskovalki:                                   Dijakinji Kristina Žižek in Petra Munđar, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Vsebnost težkih kovin v konoplji
Somentorici:                                  Mateja Godec in Tanja Bagar
Dosežek:                                           Srebrno priznanje na regionalnem tekmovanju in napredovanje na državno  tekmovanje


Zadeva:                                               26. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
Organizator:                                     Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
Kraj:                                                      Radenci, Slovenija
Datum:                                                Marec 2018
Raziskovalca:                                  Dijaka Domen Brunec in Jan Lukač, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Energijska vrednosti konoplje
Somentorica:                                  Mateja Godec in Tanja Bagar
Dosežek:                                            Bronasto priznanje na regionalnem tekmovanju


 

Zadeva:                                               47, Krkine nagrade
Organizator:                                    Svet sklada Krkinih nagrad , Krka, d.d.
Kraj:                                                      Novo mesto, Slovenija
Datum:                                               September 2017
Raziskovalka:                                 Staša Poštrak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Resnice in zmote o konoplji
Mentorica:                                        Mateja Godec
Somentorica:                                  Tanja Bagar
Dosežek:                                            Krkino priznanje


Zadeva:                                                    Doktorski študij
Študijsko področje:                          Psihologija
Fakulteta:                                              University of Social Sciences and Humanities, Warsaw
Kraj:                                                           Varšava, Poljska
Datum potrditve:                              Junij 2017
Študentka:                                            Alicja Binkowska
Naslov diplomske naloge:          Effects of cannabis on cognitive functions and EEG activity in humans
Zunanja mentorska podpora: Tanja Bagar


Zadeva:                                                51. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 
Organizator:                                     Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
Kraj:                                                      Murska Sobota, Slovenija
Datum:                                                Maj 2017
Raziskovalka:                                  Staša Poštrak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Resnice in zmote o konoplji
Mentorica:                                        Mateja Godec
Somentorica:                                  Tanja Bagar
Dosežek:                                            Srebrno državno priznanje


Zadeva:                                              25. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
Organizator:                                    Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Regionalni center Murska Sobota
Kraj:                                                      Murska Sobota, Slovenija
Datum:                                               April 2017
Raziskovalka:                                 Staša Poštrak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Resnice in zmote o konoplji
Mentorica:                                        Mateja Godec
Somentorica:                                  Tanja Bagar
Dosežek:                                            Zlato priznanje, uvrstitev na državno tekmovanje


Zadeva:                                 Magistrski študij
Študijsko področje:        Farmakognozija in mikrobiologija
Fakulteta:                            Bindura University of Science Education, Faculty of Science, Biological Sciences Department
Kraj:                                        Bindura, Zimbabve
Pričetek:                               November 2016
Študentka:                          Constance Chingwaru
Raziskovalna tema:       Healing effects of extracts of a selection of Southern African medicinal plants in cell culture and rat
                                                   models of chronic wounds

Supervizor, mentor:      Walter Chingwaru
Zunanja somentorica: Tanja Bagar


Zadeva:                                           Dodiplomski študij 1. stopnje
Študijski program:                   Zdravstvena nega
Fakulteta:                                     Zdravstvena fakulteta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani
Kraj:                                                  Ljubljana, Slovenija
Datum:                                           September 2016
Študentka:                                   Klara Rosa
Naslov diplomske naloge: Uporaba konoplje in njenih pripravkov v zdravstvu
Mentorica:                                   Manca Pajnič
Somentor:                                   Roman Štukelj


I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi DECEMBER 2021
Dr. Erhan Yarar (translacijska medicina, nutrigenetika, epigenetika) in Doc. dr. Tanja Bagar (mikrobiologija, biomedicina, ekologija) Vloga kanabidiola-CBD pri dolgoživosti in anti-age NOVEMBER 2021