Inštitut ICANNA se zavzema za povezovanje, poglabljanje in širjenje znanj ter se konstruktivno vključuje v usmerjanje, vodenje, pojasnjevanje, mentoriranje oziroma nudenje pomoči mladim raziskovalcem. Strokovnjaki inštituta sodelujejo v različnih procesih prenašanja aktualnih znanj tudi kot so-mentorji, tutorji, supervizorji, nosilci ipd.

So-mentorstva


Zadeva:                                               52. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije
Organizator:                                    Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Kraj:                                                      Murska Sobota, Slovenija
Datum:                                               Maj 2018
Raziskovalki:                                   Dijakinji Kristina Žižek in Petra Munđar, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Vsebnost težkih kovin v konoplji
Somentorici:                                  Mateja Godec in Tanja Bagar
Dosežek:                                          Bronasto priznanje 


Zadeva:                                           Magistrski študij
Študijski program:                   Socialno delo
Fakulteta:                                     Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
Kraj:                                                  Ljubljana, Slovenija
Datum:                                           Oktober 2018
Študentka:                                    Manca Štraus
Naslov magistrske naloge: Vpliv zdravljenja s konopljo na kakovost življenja ljudi s kroničnimi boleznimi
Mentorica:                                    Vera Grebenc


Zadeva:                                               48. Krkine nagrade
Organizator:                                     Svet sklada Krkinih nagrad, Krka, d.d. 
Kraj:                                                      Novo mesto, Slovenija
Datum:                                               September 2018
Raziskovalca:                                  Dijaka Domen Lah in Bor Logar Dražumerič, II Gimnazija Maribor
Naslov raziskovalne naloge: Sinteza kanabinoidov v posameznih fazah rasti industrijske konoplje
                                                                 (Cannabis sativa L.) in njihovi protimikrobni ter antioksidativni učinki
Somentorica:                                  Prof. kemije na gimnaziji in direktorica Inštituta ICANNA
Dosežek:                                            Krkina nagrada oz. priznanje


Zadeva:                                               Mladi za napredek Maribora
Organizator:                                    Zveza prijateljev mladine Maribor
Kraj:                                                      Maribor, Slovenija
Datum:                                               April 2018
Raziskovalca:                                  Dijaka Domen Lah in Bor Logar, II Gimnazija Maribor
Naslov raziskovalne naloge: Sinteza kanabinoidov v posameznih fazah rasti industrijske konoplje
                                                                 (Cannabis sativa L.) in njihovi protimikrobni ter antioksidativni učinki
Somentorica:                                  prof. kemije na gimnaziji in direktorica Inštituta ICANNA
Dosežek:                                            Zlato priznanje z najvišjim številom točk v interdisciplinarnem
                                                                 področju in napredovanje na državno srečanje mladih raziskovalcev 2018


Zadeva:                                               26. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
Organizator:                                    Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Kraj:                                                      Radenci, Slovenija
Datum:                                               Marec 2018
Raziskovalki:                                   Dijakinji Kristina Žižek in Petra Munđar, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Vsebnost težkih kovin v konoplji
Somentorici:                                  Mateja Godec in Tanja Bagar
Dosežek:                                           Srebrno priznanje na regionalnem tekmovanju in napredovanje na državno  tekmovanje


Zadeva:                                               26. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
Organizator:                                     Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
Kraj:                                                      Radenci, Slovenija
Datum:                                                Marec 2018
Raziskovalca:                                  Dijaka Domen Brunec in Jan Lukač, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Energijska vrednosti konoplje
Somentorica:                                  Mateja Godec in Tanja Bagar
Dosežek:                                            Bronasto priznanje na regionalnem tekmovanju


 

Zadeva:                                               47, Krkine nagrade
Organizator:                                    Svet sklada Krkinih nagrad , Krka, d.d.
Kraj:                                                      Novo mesto, Slovenija
Datum:                                               September 2017
Raziskovalka:                                 Staša Poštrak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Resnice in zmote o konoplji
Mentorica:                                        Mateja Godec
Somentorica:                                  Tanja Bagar
Dosežek:                                            Krkino priznanje


Zadeva:                                                    Doktorski študij
Študijsko področje:                          Psihologija
Fakulteta:                                              University of Social Sciences and Humanities, Warsaw
Kraj:                                                           Varšava, Poljska
Datum potrditve:                              Junij 2017
Študentka:                                            Alicja Binkowska
Naslov diplomske naloge:          Effects of cannabis on cognitive functions and EEG activity in humans
Zunanja mentorska podpora: Tanja Bagar


Zadeva:                                                51. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 
Organizator:                                     Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
Kraj:                                                      Murska Sobota, Slovenija
Datum:                                                Maj 2017
Raziskovalka:                                  Staša Poštrak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Resnice in zmote o konoplji
Mentorica:                                        Mateja Godec
Somentorica:                                  Tanja Bagar
Dosežek:                                            Srebrno državno priznanje


Zadeva:                                              25. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
Organizator:                                    Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Regionalni center Murska Sobota
Kraj:                                                      Murska Sobota, Slovenija
Datum:                                               April 2017
Raziskovalka:                                 Staša Poštrak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Naslov raziskovalne naloge: Resnice in zmote o konoplji
Mentorica:                                        Mateja Godec
Somentorica:                                  Tanja Bagar
Dosežek:                                            Zlato priznanje, uvrstitev na državno tekmovanje


Zadeva:                                 Magistrski študij
Študijsko področje:        Farmakognozija in mikrobiologija
Fakulteta:                            Bindura University of Science Education, Faculty of Science, Biological Sciences Department
Kraj:                                        Bindura, Zimbabve
Pričetek:                               November 2016
Študentka:                          Constance Chingwaru
Raziskovalna tema:       Healing effects of extracts of a selection of Southern African medicinal plants in cell culture and rat
                                                   models of chronic wounds

Supervizor, mentor:      Walter Chingwaru
Zunanja somentorica: Tanja Bagar


Zadeva:                                           Dodiplomski študij 1. stopnje
Študijski program:                   Zdravstvena nega
Fakulteta:                                     Zdravstvena fakulteta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani
Kraj:                                                  Ljubljana, Slovenija
Datum:                                           September 2016
Študentka:                                   Klara Rosa
Naslov diplomske naloge: Uporaba konoplje in njenih pripravkov v zdravstvu
Mentorica:                                   Manca Pajnič
Somentor:                                   Roman Štukelj