Inštitut ICANNA podpira in sodeluje v raziskavi SAMOZDRAVLJENJE S KANABINOIDI V SLOVENIJI, ki jo v okviru svoje magistrske naloge izvaja magistrski študent 2. letnika Integrativnih zdravstvenih ved na Alma Mater Europaea, Dušan Stopar pod vodstvom mentorjev doc. dr. Tanja Bagar in asist. Željko Perdija, dr. med.                                         
Do sedaj v Sloveniji ni bila izvedena tako široko zastavljena raziskava o uporabi konoplje za samozdravljenje, zato je pomen te raziskave toliko večji.

Namen raziskave

Namen raziskave je ugotoviti specifike samozdravljenja s kanabinoidi v Sloveniji. V raziskavi želimo izmeriti vplivov samozdravljenja s kanabinoidi na zdravje pacientov s pomočjo pacient-centričnega modela. Raziskava poteka v mesecih september, oktober in november 2020 v Sloveniji. Merjenje učinkov samozdravljenja bo izpeljano na osnovi samoocene po modelu Euroqol. Vsi udeleženci raziskave v raziskavi sodelujejo prostovoljno. Podatki o udeležencih pridobljeni v okviru te raziskave so anonimni.

Cilji raziskave

V raziskavi želimo identificirati delež udeležencev, ki se samozdravijo s kanabinoidi dopolnilno in samostojno. Želimo ugotoviti razlike med učinki samozdravljenja pri različnih skupinah, identificirati pogostost različnih bolezenskih stanj pri katerih se udeleženci poslužujejo samozdravljenja, trajanje samozdravljenja, faza bolezni ob pričetku samozdravljenja. Ugotoviti želimo ali obstaja soodvisnost med pričetkom samozdravljenja in učinkom samozdravljenja; zakaj se ljudje odločajo za samozdravljenje s kanabinoidi ter kako dostopajo do kanabinoidnega preparata; katere vrste kanabinoidnih preparatov uporabljajo, kako seznanjeni so z vsebnostjo kanabinoidov, kako želijo dostopati do kanabinoidnih preparatov, kje pridobivajo znanje o kanabinoidih, kako zagotavljajo kakovost kanabinoidnih preparatov; kako si administrirajo kanabinoidne preparate, kako spremljajo in zaznavajo učinke in učinkovitost samozdravljenja; ali obstaja odvisnost ali soodvisnost med zaupanjem v učinkovitost samozdravljenja in zdravjem udeležencev; oceniti učinke samozdravljenja s kanabinoidi na splošno zdravstveno stanje in kakovost življenja udeležencev; izmeriti kateri so najpogostejši neželeni učinki zaradi samozdravljenja s kanabinoidi, ali je o samozdravljenju bil obveščen osebni ali lečeči zdravnik, kako dostopno je samozdravljenje s kanabinoidi v Sloveniji in kako udeleženci ocenjujejo legalnost samozdravljenja ter kakšne spremembe na področju samozdravljenja s kanabinoidi pričakujejo v bodoče.