Kanabinoidna posvetovalna klinika se ukvarja z dopisnim (on-line) svetovanjem pacientom, ki imajo težave z endokanabinoidnim sistemom, kar je potencialno lahko vzrok za mnoge druge bolezni. Klinika je strokovno vodena s strani Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA.

Kanabinoidi v uradni medicini

Kot drugod po svetu, je tudi v EU vedno več držav, ki bolj ali manj dovoljujejo uporabo konoplje oz. kanabinoidov v medicini (https://valuation420.com/medical-cannabis-is-europe/). Za sistematično izobraževanje in usposabljanje zdravnikov ter destigmatizacijo področja praviloma še ni poskrbljeno, zato se jih večina ne odloča za zdravljenje s kanabinoidi v okviru zakonskih možnosti.

Indikacije za uporabo kanabinoidov

Zdravljenje s kanabinoidi ni predvideno kot prioritetna možnost zdravljenja. V konvencionalni medicini so kanabinoidi indicirani (se predpisujejo) kot dodatna terapija (angl. add-on therapy), ki izboljšuje učinkovitost konvencionalnih zdravil ali pa takrat, ko se ostale terapije niso izkazale za dovolj učinkovite.

Naše storitve

Svetovanje za zdravljenje s kanabinoidi je namenjeno pacientom s težjimi ali kroničnimi boleznimi (rakava obolenja, kronične bolečine, revmatoidna obolenja, nevrološka obolenja …), ki so ali bi želeli dopolniti konvencionalno zdravljenje s kanabinoidno terapijo. Vse več pacientov potrebuje tudi preventivno svetovanje, predvsem proti stresu, nespečnosti, sezonskim infekcijam ipd.

V okviru konzilija nudimo pacientom strokovno svetovanje in mnenje v zvezi z doziranjem kanabinoidov, vplivom CBD in drugih kanabinoidov na doziranje drugih zdravil (angl. drug-drug interaction), indikacijami/kontraindikacijami glede na klinično sliko pacienta itd.
Konzilij pri obravnavi pacientov po potrebi sodeluje tudi z zdravniki iz tujine, ki so dejavni pri obravnavi bolečine, paliativi, nevrologiji, preventivi ...

Preventivni svetovalni paket

V okviru tega paketa svetujemo o preventivni rabi kanabinoidov za izboljšanje zdravja, spanja in odpornosti na stres (ni obstoječe diagnoze kroničnega obolenja ali farmakološke terapije).

Pacienti posredujejo konziliju pisno informacije o svoji bolezni oz. težavi (samoocena pacienta). Konzilij izda pisno mnenje in priporočila okvirno v roku enega tedna.

Diagnostično svetovanje

Pri tej storitvi gre za svetovanje o uporabi kanabinoidov kot dodatni oz. "add-on" terapiji pri kroničnih obolenjih in v primeru sočasne uporabe zdravil. Individualno se preveri primernost uporabe kanabinoidov za obstoječo diagnozo glede na objavljene študije. V znanstveni literaturi se preveri izražanje kanabinoidnih receptorjev na prizadetih organih oz. tkivih ter njihova specifika (CB1, CB2, TRP družina receptorjev). Preverijo se možne interakcije z obstoječimi zdravili ter se svetuje o doziranju in načinu vnosa kanabinoidov v telo.

Pacienti posredujejo konziliju pisno informacije o diagnozi, vključno s histološkimi izvidi, navedejo zdravila in njihove dnevne doze ter simptome, ki jih pestijo, kljub uvedeni terapiji. Konzilij izda pisno mnenje in priporočila okvirno v roku enega tedna.

Pacienti s težjimi medicinskimi stanji se obravnavajo prioritetno.

Periodični posveti

V določenih primerih je priporočljivo nadaljevanje konzultacij, zato da se oceni stanje in optimizira doziranje.

Svetovanje pediatričnim pacientom

Svetovanje za pediatrične bolnike je v okviru ekspertnega medicinskega posvetovanja pro bono.

Naročanje in cene

Naročanje in dodatne informacije na info@institut-icanna.com.

Poleg dopisnega posveta omogočamo tudi osebno srečanje po predhodnem dogovoru v centru Mediwa v Murski Soboti.

Cenik

Preventivni posvet – 55 €
Poglobljena diagnostika – 110 €
Periodični posvet – 55 €
Pediatrični pacienti – pro bono

Sestava konzilija

 • Doc. dr. Tanja Bagar
  Tanja Bagar je direktorica in po tej funkciji predsednica strokovnega sveta Mednarodnega inštituta za kanabinoide. Je tudi namestnica direktorja podjetja, ki deluje na področju raziskav, razvoja in trgovine ter vodja razvoja in raziskav v okoljskem podjetju. Aktivna je tudi v akademski sferi.
   
 • Asist. Željko Perdija, dr. med.
  Željko Perdija je član upravnega odbora in strokovni sodelavec inštituta, sicer pa tudi direktor in nosilec dejavnosti interne medicine v Centru za interno in interventno medicino. Ob sredah in četrtkih še zmeraj vodi pulmološki ambulanti v zdravstvenem domu v Lenartu in Ormožu.
   
 • Prof. dr. David Neubauer, dr. med.
  David Neubauer je član strokovnega sveta in strokovni sodelavec inštituta. Zaposlen je na Pediatrični kliniki v Ljubljani, na Kliničnem oddelku za razvojno, otroško in mladostniško nevrologijo, čigar predstojnik je bil več kot 17 let.
   
 • Prof. dr. Tamara Lah Turnšek
  Tamara Lah Turnšek je sodelavka Inštituta ICANNA. V obdobju od leta 1995 do leta 2018 je bila direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), kjer še naprej raziskovalno deluje kot vodja programske skupine na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, ki ga je ustanovila.
   
 • Dr. Erhan Yarar
  Dr. Erhan Yarar je izvedenec translacijske medicine z dvajset leti izkušenj iz pediatrične onkologije in onkologije za odrasle paciente, iz endokrinologije in zadnje čase tudi psihiatrije. Diplomiral je na univerzi Hacettepe v Turčiji. Na University of Harvard School of Medicine v ZDA je prejel več certifikatov.

I.CANNA.BLOG

Prof. dr. Walter Chingwaru, (biologija, mikrobiologija, biomedicina) in Doc. dr. Tanja Bagar, (mikrobiologija, biomedicina,ekoremediacije) CBD kot antibiotik SEPTEMBER 2021
Dejan Rengeo Četrt stoletja konoplje, kje smo zdaj? JULIJ 2021
Željko Perdija, dr. med. (interna medicina, pulmologija), Soavtorica: doc. dr. Tanja Bagar (biomedicina, mikrobiologija, ekoremediacije) Kanabinoidi in imunski odgovor na virusne okužbe JUNIJ 2021