Opis projekta

Uporaba konoplje v zdravstvene namene se zaradi raznih novejših spoznanj in izkušenj nezadržno, čeprav (pre)počasi, vrača v uradno medicinsko doktrino. Za paciente, ki uporabljajo konopljo oz. pripravke iz nje, še zdaleč ni ustrezno poskrbljeno. Pacienti potrebujejo strokovno podkovanega zdravnika, ki bo imel možnost predpisati ne le določene kanabinoide, ampak tudi različne preparate iz konoplje z različnimi razmerji kanabinoidov in drugih bioloških učinkovin te rastline. Dokler to ni zagotovljeno, bodo pacienti toliko bolj prepuščeni sami sebi oz. črnemu trgu. Zaznamovani že zaradi bolezni same, vlagajo veliko napora, časa in denarja v raziskovanje in iskanje možnosti za zdravljenje s konopljo, pri čemer se povrh vsega srečujejo še s stigmatizacijo in kriminalizacijo.

Glede na navedeno, pacienti kot laiki v poplavi nepreverjenih informacij iščejo različne kategorije verodostojnih informacij. Na vrhu seznama najbolj iskanih informacij so zdravniki, ki so strokovno podkovani na področju zdravljenja s kanabinoidi oz. konopljo in jim lahko nudijo pomoč, čeprav v omejenem obsegu, npr. vsaj posvet, predpisovanje določenih kanabinoidov, pregledi ipd. Pacienti si v veliki večini primerov sami nabavljajo konopljo oz. pripravke iz nje za uporabo v zdravstvene namene. Le-ti so nepreverjeni, pacienti pa vedno bolj osveščeni, zato se opazno povečuje povpraševanje po analitiki, pri kateri se preverja ne le vsebnost kanabinoidov, ampak tudi (ne)kontaminiranost s težkimi kovinami, pesticidi, topili ipd. Veliko pacientov išče tudi stike z drugimi pacienti, saj želijo pridobiti izkušnje iz prve roke. O tematiki iščejo tudi dodatne informacije, zato je precej zanimanja tudi za izobraževanje in raziskave.

Namen in cilj projekta

Pacientom je treba olajšati urejanje zadev v največji možni meri, dokler konoplja oz. izvlečki iz nje ne bodo formalno in dejansko postali del uradnega zdravljenja. S tem projektom so najbolj koristne informacije za paciente zbrane in brezplačno dostopne na enem mestu. Gre za živo točko, ki se bo obdobno ažurirala.

Poziv za ažuriranje objavljenih podatkov

Zdravniki, laboratoriji za analiziranje konoplje oz. konopljinih pripravkov, organizacije za samopomoč, izobraževalne, raziskovalne in svetovalne institucije, kot tudi drugi deležniki, ste vljudno vabljeni, da na e-poštni naslov info@institut-icanna.com sporočite podatke za dopolnitev oz. spremembo informacijske točke za paciente, da se s tem zagotovijo čim bolj ažurirani podatki.

Inštitut ICANNA ne prevzema nobenih odgovornosti glede pravilnosti objavljenih podatkov in storitev, ki jih nudijo objavljeni subjekti. Podrobnejše informacije o sami izvedbi storitve so na voljo pri osebah oz. organizacijah, ki te storitve nudijo.

Partnerji in sofinanciranje projekta 

Vzpostavitev informacijske točke za paciente je del projektne naloge z naslovom »Destigmatizacija konoplje – od prohibicije do razumevanja potencialov in tveganj uporabe konoplje v medicini, kmetijstvu, gospodarstvu in družbi«, ki je bila izbrana za sofinanciranje na javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«.

  • Nosilec in prijavitelj projektne naloge: ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center Maribor.
  • Sodelujoči partner: ICANNA – Mednarodni inštitut za kanabinoide.
  • Sodelujoča študentka pri pripravi vzpostavitve informacijske točke za paciente: študentka 2. letnika mag. študija socialnega dela Fakultete za socialno delo, Univerza v Ljubljani.

Na podlagi sklepa o izbora projekta za sofinanciranje je projekt sofinanciran s strani Evropske unije oz. Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS).

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

 

 

SLOVENIJA Zdravniki

AVSTRIJA Zdravniki

NEMČIJA Zdravniki

HRVAŠKA Zdravniki

……………………………………………………………………………..

SLOVENIJA Analitični laboratoriji

AVSTRIJA Analitični laboratoriji

NEMČIJA analitični laboratoriji

HRVAŠKA analitični laboratoriji

ČEŠKA analitični laboratoriji
 

……………………………………………………………………………….

MEDNARODNE Organizacije za (samo)pomoč

SLOVENIJA Organizacije za (samo)pomoč

AVSTRIJA Organizacije za (samo)pomoč

NEMČIJA Organizacije za (samo)pomoč


HRVAŠKA Organizacije za (samo)pomoč

ČEŠKA Organizacije za (samo)pomoč

……………………………………………………………………………..

MEDNARODNE INSTITUCIJE Izobraževanje, svetovanje & raziskave

SLOVENIJA Izobraževanje, svetovanje & Raziskave

AVSTRIJA Izobraževanje, svetovanje & Raziskave

NEMČIJA Izobraževanje, svetovanje & Raziskave

ČEŠKA Izobraževanje, svetovanje & Raziskave