Izobraževanje in usposabljanje

Inštitut namenja posebno pozornost izobraževanju in usposabljanju o rastlini, kanabinoidih in drugih učinkovinah ter analitiki kanabinoidov. Prepričanje inštituta je namreč, da je kakovostno izobraževanje in usposabljanje ključnega pomena za izboljšanje strokovnega dela in za zagotavljanje zdravja in varnosti javnosti.
Kot del tega poslanstva izvaja inštitut lastni program enodnevnega uvodnega izobraževanja za strokovnjake z različnih področij (zdravnike, pedagoge, psihologe, svetovalne delavce, terapevte …) ter tudi nadaljevalna enodnevna izobraževanja, prilagojena potrebam posameznega strokovnega profila. Inštitut sodeluje z institucijo Kenevir Research (Oregon, ZDA) pri prenosu izvajanja štiritedenskega izobraževalnega programa Concepts of Cannabis Science (I & II) v Evropo.
Inštitut lahko v sodelovanju z drugimi relevantnimi deležniki pripravi programe izobraževanj, simpozijev, okroglih miz in druga učna okolja, ki so v največji možni meri prilagojena potrebam staršev, uporabnikov, državnih organov ipd. Inštitut si prizadeva za povezovanje oziroma sodelovanje z visokošolskimi in drugimi izobraževalnimi organizacijami z namenom osveščanja in spodbujanja raziskovanja konoplje in kanabinoidov. Strokovni člani inštituta se kot predavatelji in slušatelji udeležujejo raznih kongresov, seminarjev in drugih oblik izobraževanj.
Inštitut lahko glede na konkretne potrebe nudi tudi usposabljanja oziroma svetovanja glede metod za določanje kanabinoidov ("cannabinoid profiling"), določanja koncentracije posameznih kanabinoidov ("cannabinoid potency testing") ter interpretacije laboratorijskih rezultatov.

Raziskave in razvoj

Raziskovanju konoplje in kanabinoidov je v zadnjem času utemeljeno namenjeno precej pozornosti, vendar je tega glede na izjemni potencial in pričakovanja še vedno premalo. Inštitut si prizadeva za izvajanje temeljnih in uporabnih raziskav, usmerjenih na področje kanabinoidov in drugih učinkovin iz konoplje v širšem kontekstu: biomedicina, kemija, analizna kemija, mikrobiologija, biokemija, molekularna biologija, toksikologija, farmakologija, botanika, ekologija, agronomija ... Glede na to, da se uporaba konoplje dotika tudi družbenih aspektov, se inštitut aktivira tudi v socialnomedicinskih ter družboslovnih raziskavah. Z vključevanjem različnih znanstvenih disciplin, kjer je to potrebno, je zagotovljen interdisciplinarni pristop, ki omogoča celostno obravnavo problemskih vprašanj in raziskovalnih tem. Inštitut si prizadeva za povezovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami.
Inštitut razvija tudi recepture na področju uporabe konoplje v prehranskih produktih, ki zagotavljajo visokokakovostno in varno uporabo ter dajejo dodano vrednost produktom v primerjavi s podobnimi obstoječimi izdelki, ali pa sodeluje pri razvoju novih prehranskih produktov za trg.

Analize

Inštitut redno ali občasno sodeluje z različnimi laboratoriji za analitiko kanabinoidov, terpenov , flavnoidov in drugih biološko aktivnih substanc. Nujno pozornost namenja tudi preverjanju vsebnosti ostankov fitofarmacevtskih pripravkov (pesticidi, fungicidi …) v produktih (skladnost z bio in eko oznakami) in po potrebi vključevanju analiz o vsebnosti težkih kovin.
Inštitut preverja tudi varnost produktov z vidika kontaminacij (mikrobiološke analize) in lahko poda interpretacije različnih laboratorijskih analiz.
Sodelavci inštituta se v povezavi z analizami zavedajo problematike na področju analiz kanabinoidov, ki vključujejo neusklajene protokole priprave vzorcev, različne analitske metode, standarde ipd., kar povzroča odstopanja pri vrednotenju rezultatov različnih laboratorijev. Inštitut se zato zavzema za krožne teste, ki bi identificirali laboratorije, ki korektno izvajajo analitiko kanabinodov in v okviru predvidenih odstopanj dosegajo natančne rezultate. Inštitut stremi k vzpostavitvi referenčnega laboratorija za analitiko kanabinoidov.

Drugo

Inštitut za lastni namen in po naročilu opravlja tudi številne druge dejavnosti, ki se nanašajo na področje kanabinoidov, npr. spremlja in pripravlja strokovna mnenja in stališča, objavlja članke v strokovni in laični literaturi, prenaša znanja v prakso, svetuje, osvešča, se vključuje v javne razprave, sodeluje pri pripravi zakonodaje ipd.

Sorodne vsebine

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022