TURIZEM ZA JUTRI / CENTER VOLČIN: EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA. EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE

Osnovni namen operacije je, da se z novim turističnim produktom, novim večnamenskim Centrom Volčin, izvedbo celovite promocijske kampanje ter izvedbo ostalih aktivnosti, ki so v domeni projektnih partnerjev novo vzpostavljene partnerske mreže, zagotovijo dodatni nujno potrebni pogoji, da bi se trajnostni turizem v ruralnem območju Goričkega lahko razmahnil vse do svoje optimalne meje (ki je za sedaj še vedno precej odmaknjena).

Razvoj Podezelja Logo

Več o projektu

Sorodne vsebine

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022