Mag. Stanislav Grosu, dr. med.

Mag. Stanislav Grosu

Mag. Stanislav Grosu

Stanislav Grosu je strokovni sodelavec inštituta. Je zdravnik, ki dela na področju psihiatrije in zasvojenosti, s poudarkom na psihofarmakologiji in klinični asistenci. Trenutno dela v nacionalni ambulanti za narkologijo ter na nacionalnem centru za epileptologijo v Kišinjevu, Moldavija. Med magisterijem je bil vključen v več raziskovalnih projektov tako v okviru kolektivov kot tudi samostojno. Stanislav Grosu je sodeloval na nacionalnih in mednarodnih konferencah med študijem in delom, prejel je tudi več nagrad in priznanj. Sodeloval je tudi z vablejnimi javnimi predavanji ali kot vodja sekcij na konferencah in medicinskih srečanjih, vključeval se je tudi v nekatere javnozdravstvene in družbene pobude. Pred kratkim je sodeloval v delovni skupini za izdelavo nacionalnega kliničnega protokola in pripravo revizije za Ministrstvo za zdravje. Stanislav Grosu je skupaj z drugimi člani zdravstvene skupnosti začel s prvim kratkim programom mobilnosti v medicini med Romunijo in Moldavijo na medicinskih univerzah in tudi organiziral Teden ozaveščenosti o možganih kot prvo promocijsko kampanjo v Moldaviji. Pogosto je sodeloval z nacionalnimi organizacijami, kot so Svet mladih raziskovalcev, Združenje za proučevanje in odpravljanje bolečine, Center za raziskave zdravil in oddelek za psihiatrijo na SUMPh Nicolae Testemitanu.

Od leta 2015 je v Kišinjevu organiziral več predavanj o kanabinoidih v medicini s prijazno pomočjo mednarodnih raziskovalcev in zdravnikov iz ZDA, Slovenije in Izraela. Objavljanje ustreznih člankov se je začelo leta 2012, predvsem v Romuniji in Moldaviji, kasneje pa je pripravil povzetke in prispevke za več medicinskih kongresov. Leta 2016 je na povabilo postal reden član Mednarodnega združenja za kanabinoidna zdravila. Intenzivnejše zanimanje za kanabinoide v medicini in konopljo se je žačelo po sodelovanju na Mednarodni medicinski konferenci leta 2009. Splošna fitofarmakologija in raziskave ter uporaba učinkovin iz rastline konoplje so zagotovo dobra in podprta usmeritev naprej, tudi v nevroloških in duševnih znanostih.

Stanislav Grosu je končal študij medicine na Medicinski fakulteti na University of Medicine and Pharmach “Nicolae Testemitanu” v Kišnjevu. Na isti univerzi je pridobil tudi magisterij iz humane fiziologije.