Dr. Gerhard Nahler

Dr. Gerhard Nahler

Dr. Gerhard Nahler

Gerhard Nahler je član strokovnega sveta inštituta. Je ustanovitelj in generalni direktor neodvisne mednarodne raziskovalne organizacije CIS (Clinical Investigation Support GmbH) s sedežem na Dunaju v Avstriji. Njegovo podjetje ponuja storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja zdravil od predklinične do klinične faze I-IV in tudi na področju regulative. Gerhard Nahler ima obsežne strokovne izkušnje na področju kliničnih preskušanj in upravljanja kakovosti ter je opravljal izobraževanje za zdravnike o "dobri klinični praksi" (GCP - Good Clinical Practice) več kot dvajset let. Med letoma 1991 in 2001 je bil predsednik Avstrijskega združenja farmacevtske medicine. Je tudi avtor "Slovarja farmacevtske medicine", Springer Verlag, 3. izdaja 2014.

Že več kot deset let se ukvarja z aplikacijo rezultatov raziskav o humanem kanabinergičnem sistemu in je bistveno prispeval k nastanku publikacije Smernice za THC v hrani v Evropi, ki ga je izdal Nova Inštitut, Nemčija, 2015. Njegovo izjemno znanje in izkušnje v klinični medicini mu dajejo edinstveno perspektivo na tem področju.

Gerhard Nahler je študiral medicino na Medicinski fakulteti Univerze na Dunaju in je delal kot zdravnik v dunajskih bolnišnicah. Doktorat znanosti s področja kemije je pridobil na dunajski univerzi in je v skladu z direktivo 2001/83/EC kvalificirana oseba za presojo medicinskih produktov za humano uporabo.