Prof. dr. David Neubauer

Prof. dr. David Neubauer

Prof. dr. David Neubauer

David Neubauer je član strokovnega sveta in strokovni sodelavec inštituta. Zaposlen je na Pediatrični kliniki v Ljubljani, na Kliničnem oddelku za razvojno, otroško in mladostniško nevrologijo, čigar predstojnik je bil več kot 17 let. Že več kot 30 let sodeluje tudi z Division of Child Neurology, Childrens' Department, Al-Sabah Hospital v Kuvajtu, kamor je vabljen kot konzultant in predavatelj. Kot redni profesor predava na Medicinski fakulteti v Ljubljani in ima mednarodne izkušnje kot gostujoči profesor v Kuvajtu, Franciji, Zambiji, na Kosovu in na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Njegove bogate izkušnje na področju izobraževanja obsegajo tudi mentorstvo za specializante iz pediatrije (Zdravniška zbornica Slovenije), oblikovanje specializacije iz otroške nevrologije, predavanja na doktorskem študiju Nevroznanost na Medicinski fakulteti v Ljubljani, sonosilstvo doktorskega študija Nevroznanost na Medicinski fakulteti v Zagrebu, nosilstvo podiplomskega študija otroške in razvojne nevrologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter mentorstvo pri doktorskih nalogah doktorandom Filozofske fakultete, Fakultete za zdravstvo in Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani. Njegova področja ukvarjanja so predvsem neonatalna nevrologija, pediatrična nevrofiziologija, motnje dihanja v spanju in motnje spanja, redke nevrodegenerativne in nevrometabolne bolezni in etika v pediatriji. Kot sodelavec in nosilec je sodeloval pri številnih raziskavah na nacionalni in mednarodni ravni. Uspešno se je vključeval tudi v različne evropske projekte (RESPECT, nEUroped, SCPE-IV Net, Leonardo da Vinci) in kot predavatelj aktivno sodeloval na kongresih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Angliji, Avstriji, Nemčiji, na Švedskem, Norveškem, Škotskem, v Kuvajtu, Franciji, na Madžarskem, v Izraelu, Libanonu, Siriji in Turčiji. Aktivno je sodeloval tudi pri organizaciji številnih strokovnih in znanstvenih kongresov oziroma seminarjev. Ima obsežno bibliografijo in je dolgoletni glavni urednik Knjižnice otroške nevrologije in pomožni urednik revije Journal of Pediatric Neurology. Skoraj 20 let je predsednik uprave nevladne organizacije Ustanova za otroško nevrologijo in 15 let član uprave Ustanove ZSU - Zveze slovenskih ustanov. Poleg tega je član številnih drugih organizacij, ki delujejo na področju zdravstva, kot so Slovensko zdravniško društvo, European Society for Paediatric Research, Mort Subite Europe Research, European Society for the Study and Prevention of Infant Death, SIDS International, European Pediatric Neurology Society, European Pediatric Sleep Club, European Academy of Childhood Disabilities, International Child Neurology Association, bil je predstavnik Slovenije v CNA (Committee of National Advisors), Research and Teaching Excellent Students (glavni koordinator) in je predsednik Delovne skupine za etiko pri European Academy of Paediatrics (EAP- Paediatric Section of UEMS).

Kot predan specialist pediater se je skupaj s kolegico dr. Mirjano Perkovič Benedik, dr. med., prvi v Sloveniji posvetil zdravljenju otrok s trdovratno epilepsijo s pomočjo kanabidiola (CBD) in medicinske konoplje. Tako je tudi sodeloval pri prvi opazovalni študiji zdravljenja otrok z epilepsijo v Sloveniji, ki je pokazala izjemno dobre rezultate. Neubauer se zavzema za nadgradnjo navedenega z izvedbo znanstvene študije, pri kateri bi primerjal učinek sintetičnega CBD-ja in naravnega CBD-ekstrakta, ki vsebuje tudi druge učinkovine konoplje in ima še večji potencial. Poleg učinka na epileptične napade ga zanima še vpliv na vedenjsko sliko otrok, spanje, motorične sposobnosti, tike, spastičnost itd. Zagovarja potrebo po izobraževanju zdravnikov na področju zdravljenja s konopljo, po ureditvi ustreznih pravnih podlag na tem področju in po upoštevanju volje ljudi, ki imajo pravico sami odločati o načinu svojega zdravljenja.

David Neubauer je doktor medicine, specialist pediatrije in specialist otroške nevrologije ter doktor medicinskih znanosti. Podiplomsko se je izobraževal v Franciji, Angliji, Zambiji, Avstriji, na Kosovu, na Danskem in na Madžarskem. Za izobraževanje in delo za aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem področju zdravstvene dejavnosti mu je minister, pristojen za zdravje RS, podelil naziv višji svetnik.