Doc. dr. Vera Grebenc

Doc. dr. Vera Grebenc

Doc. dr. Vera Grebenc

Vera Grebenc je projektna strokovna sodelavka inštituta. Dela kot raziskovalka in visokošolska učiteljica (docentka) na Fakulteti za socialno delo. Na Katedri za duševno zdravje v skupnosti sodeluje pri razvijanju in raziskovanju konceptov, pristopov in metod na področju duševnega zdravja s poudarkom na oblikah podpore ljudem z duševnimi stiskami v domačem okolju in v skupnosti. Usmerjena je v kvalitativno in etnografsko raziskovanje značilnosti vsakdanjega življenja posameznikov in družbenih skupin z namenom razumevanja vsakdanjih praks in izkušenj ljudi pri načrtovanju socialnega dela. Z raziskovalnim in znanstvenim delom je najbolj prisotna na področju uživanja drog in zasvojenosti, duševnega zdravja in skupnosti. Aktivno je sodelovala oziroma sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih skupinah in projektnih nalogah, na okroglih mizah, seminarjih ipd., npr. PROMISE (Promotion of Mental Health Minimising Mental Illnes: Inegrating through Education), EMDAS (A European Masters in Drug and Alcohol Studies), South Eastern European Adriatic Addicition Treatment Network – SEEA NET. Od leta 2009 je namestnica direktorja programa School of Social Work Theory and Practice, ki deluje na meduniverzitetnem centru v Dubrovniku (Inter University Centre for Postgraduate Studies, Dubrovnik). V okviru tega programa je tudi organizacijska direktorica simpozija Developing Neighbourhood and Community Support Systems. Je članica različnih strokovnih in znanstvenih teles, med drugim razširjenega strokovnega kolegija za področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, je članica projektnega sveta Ljubljana – zdravo mesto ter Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov pri Vladi Republike Slovenije. Vera Grebenc je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Droge med politiko in vsakdanjim življenjem. Bila je nosilka ali sodelavka pri več mednarodnih in domačih raziskovalnih projektih. V okviru mednarodnega projekta PEER – education project for young drivers to prevent alcohol and drugs in connection with road use – Drive Clean! je več let pripravljala gradiva, organizirala delavnice, sodelovala na mednarodnih seminarjih in oblikovala smernice za izvajanje delavnic zmanjševanja škode na področju uživanja drog in alkohola v povezavi s prometom. Leta 2011 je bil projekt razglašen kot primer dobre prakse in je vključen v podatkovno bazo evropskega centra za spremljanje drog (EMCDDA).

S področjem uporabe konoplje v Sloveniji se je raziskovalno srečevala pri odzivanju na probleme drog med mladimi, pri oblikovanju politike do drog in na ravni razvoja socialnega dela in koncepta zmanjševanja škode. V okviru 5. kongresa socialnega dela je bila koordinatorka posveta o predlogu nacionalnega programa na področju psihoaktivnih snovi. Sodelovanje z inštitutom na področju konoplje v povezavi s socialno tematiko poteka na projektni način.

Vera Grebenc je zaključila dodiplomski študij na Visoki šoli za socialno delo v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljevala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, na kateri je pridobila naziv magistrica znanosti, doktorsko disertacijo pa je uspešno zagovarjala leta 2006 na Fakulteti za socialno delo.