Prim. mag. Dušan Nolimal

Prim. mag. Dušan Nolimal

Prim. mag. Dušan Nolimal

Dušan Nolimal je član strokovnega sveta in strokovni sodelavec inštituta. Zaposlen je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), kjer deluje na področju drog in drugih psihoaktivnih snovi, duševnega zdravja ter etike v javnem zdravju. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) je bil imenovan za nacionalnega koordinatorja za področje drog. Bil je dolgoletni predstavnik Slovenije v skupini Pompidou (PG) pri Svetu Evrope za sodelovanje na področju preprečevanja škodljive rabe drog in nedovoljene trgovine z drogami. V mednarodni ekspertni skupini je prispeval k razvoju enotnega evropskega indikatorja za spremljanje zdravljenja in druge obravnave uporabnikov prepovedanih drog ter k razvoju epidemiologije drog in odvisnosti v svetu. Bil je pobudnik ustanovitve in prvi vodja informacijske enote za prepovedane droge, ki je del mreže Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti (EMCDDA). Je tudi častni član posebne evropske skupine znanstvenikov pri European Commission, Health & consumer Protection Directorat - European Alcohol and Health forum. Kot zdravnik specialist socialne medicine sodeluje v mreži institucij za krepitev družbene odgovornosti in je sodelavec Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). Prejel je več priznanj in mednarodnih nagrad za izjemne uspehe pri delu na področju drog.

V zadnjih letih posebno pozornost namenja izzivom spremljanja in raziskovanja medicinske konoplje in kanabinoidov ter promociji psihosocialnega zdravja, integritete, etike in človekovih pravic. Je cenjeni predavatelj na znanstvenih in strokovnih srečanjih s področja javnega zdravja ter avtor več kot štiristo strokovnih in znanstvenih publikacij.

Dušan Nolimal je doktor medicine in specialist socialne medicine. S področja raziskovanja in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog se je dodatno subspecializiral v Koloradu, ZDA, na University of Colorado School of Medicine (UCSM) in v Baltimorju, ZDA, na National Institute on Drug Abuse (NIDA). Za dolgoletno in uspešno zdravstvenovzgojno, organizacijsko in strokovno delo je pridobil naziv primarij.