Dr. Majda Barbara Povše

Dr. Majda Barbara Povše

Dr. Majda Barbara Povše

Majda Barbara Povše je strokovna sodelavka inštituta. Je predavateljica predmeta Tehnologija hrane in pijač na višji šoli in že vrsto let pri pristojnem ministrstvu RS registrirana kot raziskovalka. Sodeluje v komisijah na državnem nivoju za pripravo določene zakonodaje, v republiški degustacijski komisiji za strokovno ocenjevanje sadnih sokov, sirupov in brezalkoholnih pijač, v projektu Krajinskega parka Goričko ter v Odboru za strategijo razvoja in EU zadeve pri Gospodarski zbornici Slovenije. Sodeluje tudi z UNESCO šolami v Sloveniji v projektu zdrave prehrane osnovnošolcev. Razvila je številne recepture in tehnologijo ter za to bila nagrajena kot inovatorka na več nivojih. Pred upokojitvijo je bila zaposlena v Radenski, d. d., kjer je delala kot razvojni tehnolog, vodja razvojnega laboratorija in raziskovalne enote. Poleg tega je koordinirala raziskave v Radenski s področja ekologije, geologije in tehnologije, ki so potekale v sodelovanju s številnimi drugimi univerzitetnimi raziskovalnimi enotami. Aktivno je sodelovala v mednarodnem projektu COPERNICUS (Belgija, Nizozemska, Poljska, Slovenija), PHARE projektu 3D (Avstrija, Madžarska, Slovenija) itd. Osem let je bila direktorica Združenja proizvajalcev naravnih mineralnih vod Slovenije, članica evropskega združenja proizvajalcev naravnih mineralnih vod (GISEM-UNESEM) in podpredsednica Društva živilskih in prehranskih strkovnih delavcev severovzhodne Slovenije, kjer je tudi častna predsednica. Je aktivna članica Pomurske akademije znanosti in umetnosti. Izkušnje si je pridobila tudi kot konzultantka pri idejnih zasnovah novih zdravilišč v Sloveniij in na Madžarskem ter kot podjetnica, ki se je ukvarjala z ekstrakcijo visokokakovostnih rastlinskih olj iz orehov in maka, ter s sodelovanjem na mednarodnih kongresih s strokovnimi prispevki.

Kot strokovnjakinjo na področju živilstva s poudarkom na bio pridelanih živilih jo je pritegnila izredna prehrambena vrednost konoplje od semen do ostalih delov rastlin. Zaradi navedenega, upoštevaje tudi posodobitev pravne regulative na tem področju, se je pričela ukvarjati tudi s tem področjem. V okviru inštituta sodeluje predvsem pri razvoju receptur za nove prehrambene produkte iz konoplje ali izboljšanje obstoječih.

Majda Barbara Povše je diplomirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani na Oddelku za živilsko tehnologijo. Na isti fakulteti je nadaljevala podiplomski študij in pod mentorstvom prof. dr. Jožeta Drinovca z Medicinske fakultete v Ljubljani pridobila naziv doktorice znanosti s področja živilstva.