Organizacijski odbor Častni odbor Odbor doktorjev

 

Organizacijski odbor

Predsednik
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med., spec. (socialna medicina)
raziskovalec, avtor, predavatelj, primarij; Strokovni svet Inštituta ICANNA, NIJZ, DFCR, IRDO, nekdanji raziskovalec ARTS, CU School of Medicine, NIDA, ZDA, Pompidou Group, EMCDDA, Science Group, EAHF-EU
 
Namestnica predsednika
Doc. dr. Vera Grebenc (socialno delo)
raziskovalka, avtorica, docentka; Inštitut ICANNA, Center za študij drog in zasvojenosti, Katedra za duševno zdravje, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, namestnica predstojnika Šole za teorijo in prakso socialnega dela, Dubrovnik
 
Člani
Odv. Varja Holec (pravo), pravna asistenca; področje kazenskega, upravnega, davčnega, ustavnega prava, izkušnje svetovanja za človekove pravice na PIC NVO; Odvetniška družba Mramor, Sorta & Holec
 
Asist. dr. Mirjana Perkovič - Benedik, dr. med., spec. (pediatrija, nevrologija), raziskovalka, avtorica, asistentka; Medicinska fakulteta v Ljubljani, Pediatrična klinika UKC Ljubljana
 
Doc. ddr. Marko Šetinc (kemijska tehnologija, informacijsko upravljanje), raziskovalec, avtor, docent; Upravni odbor Inštituta ICANNA, Alma Mater Europaea – ECM, direktor Geopolis d.o.o.
 
Asist. dr. Roman Štukelj (živilstvo, nanoznanost), raziskovalec, avtor, predavatelj, asistent; Strokovni svet Inštituta ICANNA, Zdravstvena fakulteta v Ljubljani, DFCR
 
 

Častni odbor

Predsednik
Prof. dr. David Neubauer, dr. med., spec. (pediatrija, otroška nevrologija)
raziskovalec, avtor, višji svetnik, redni in gostujoči profesor; Strokovni svet Inštituta ICANNA, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Pediatrična klinika UKC Ljubljana, predsednik Ustanove za otroško nevrologijo, Upravni odbor Združenja za pediatrijo  
 
Namestnica predsednika
Doc. dr. Tanja Bagar (mikrobiologija, biomedicina)
raziskovalka, avtorica, docentka, direktorica in predsednica Strokovnega sveta Inštituta ICANNA, Alma Mater Europaea – ECM, DFCR, HORUS 2016, vodja laboratorija v okoljskem podjetju, Concepts of Cannabis Science I & II, Kenevir Research, ZDA
 
Člani
Prof. dr. Vito Flaker (socialno delo, družbene vede), raziskovalec, avtor, redni profesor; Inštitut ICANNA, predstojnik Šole za teorijo in prakso socialnega dela, Dubrovnik, in Katedre za duševno zdravje v skupnosti, Fakulteta za socialno delo 
 
David L. Nathan, dr. med., D.F.A.P.A. (psihiatrija), predsednik uprave Doctors for Cannabis Regulation, klinični profesor psihiatrije, Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, odlikovani kolega Ameriškega združenja za psihiatrijo 
 
Asist. Željko Perdija, dr. med., spec. (interna medicina, pulmologija), avtor, predavatelj; Upravni odbor Inštituta ICANNA, direktor Centra za interno in interventno medicino Maribor, Concepts of Cannabis Science I & II, Kenevir Research ZDA
 
Prof. dr. Dragan Petrovec (pravo, kriminologija), raziskovalec, avtor, redni in gostujoči profesor; Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, Upravni svet Mirovnega inštituta
 
 

Odbor doktorjev (2018/19)

 1. Red. prof. dr. Lev Kreft (filozofija, sociologija, estetika), Filozofska fakulteta v Ljubljani, predsednik Upravnega sveta Mirovnega inštituta, predsednik Evropske zveze za filozofijo športa
 2. Red. prof. Bojan Dekleva (psihologija, kriminologija, teorije odklonskosti), Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Filozofska fakulteta v Ljubljani 
 3. Dr. Igor Šoltes (pravo, družbene vede), evropski poslanec, Skupina Zelenih / Evropske svobodne zveze, i.canna.blog januar 2017
 4. Doc. dr. Darja Kocjan Ačko (agronomija), Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
 5. Dr. Gregor Tevž (mikrobiologija, biomedicina), Australian prostate cancer research centre – Queensland, Australian-Canadian Prostate Cancer Research Alliance
 6. Mag. Petar Papuga, dr. med., spec. (tradicionalna kitajska medicina, akupunktura, neionizirna sevanja), direktor podjetja za promocija kitajskih tradicionalnih znanosti DAOFA d.o.o.
 7. Dr. Majda Barbara Povše (živilstvo), Inštitut ICANNA, inovatorka, predavateljica in upok. vodja razvojnega laboratorija in raziskovalne enote v Radenski d.d.
 8. Izr. prof. dr. Zoran Kanduč (pravo, kriminologija), Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani
 9. Sebastijan Piberl, dr. med., spec., mr. (splošna in urgentna medicina), Zdravstveni dom Lenart
 10. Dr. Monika Zadnikar (nevrofizioterapija, hipoterapija), direktorica Zavoda za kvaliteto življenja ZA-ME
 11. Sonja Lepoša Korenjak, dr. med., spec. (ginekologija, porodničarstvo), Splošna bolnišnica Murska Sobota
 12. Red. prof. dr. Igor Jerman (biologija, biološka evolucija, teoretična biologija), Univerza v Ljubljani, direktor in znanstveni vodja Inštituta BION
 13. Dr. Matjaž Poljanšek (sociologija), gimnazija, predsedstvo Slovenskega sociološkega društva
 14. Blaga Dalić, dr. med., spec. (pediatrija), upok. pediatrinja, Zdravstveni dom Murska Sobota
 15. Red. prof. dr. Miha Javornik (slovenščina, ruščina), Filozofska fakulteta v Ljubljani, i.canna.blog april 2017
 16. Dr. Žiga Bolta (kemija, biotehnologija), Inštitut ICANNA, Patient Focused Certification ASA
 17. Tatjana Trajkovska, dr. med., spec. (družinska medicina, akupunktura), Tatjana Trajkovska Holistični center
 18. Dr. Sabina Popit (geografija, geologija)
 19. Dr. Jerneja Šavrič (pravo, sociologija)
 20. Izr. prof. dr. Blaž Rodič (informatika), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
 21. Prim. mag. Matjaž Bidovec, dr. med., spec. (pediatrija), upok.
 22. Doc. dr. Marjan Premik, dr. dent. med., spec. (socialna medicina)
 23. Red. prof. dr. Borut Telban (farmacija, botanika, medicinska antropologija, antropologija), Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstveni svet ZRC SAZU, glavni urednik Anthropological Notebooks
 24. Doc. dr. Andreja Hočevar (pedagogika), Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 25. Miro Vuković, dr. med., spec. (družinska medicina), Ordinacija splošne medicine Miro Vuković
 26. Dr. Roman Paškulin, dr. med. (medicinska hipnoza), ustanovitelj in direktor OMI, Inštitut Odprte misli, zavod za antropološko medicino
 27. Dr. Goran Gumze (medicinska antropologija), vodja mednarodne pisarne, Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
 28. Asist. dr. Marko Flajšman (agronomija), Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
 29. Doc. dr. Damjan Osredkar, dr. med., spec. (pediatrija), predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika UKC Ljubljana
 30. Doc. dr. Valentina Hribar Sorčan (filozofija, francistika), Filozofska fakulteta v Ljubljani, Slovenska enota mednarodne UNESCO katedre za bioetiko, Slovensko društvo za estetiko, International Association for Aesthetics
 31. Dr. Marko Likon (kemijska tehnologija), inovator, soustanovitelj družbe IME-Insol, proizvodnja in prodaja rastlinskih ekstraktov
 32. Doc. dr. Peter Pavel Klasinc (zgodovina, umetnostna zgodovina, arhivistika, dokumentologija), predstojnik Oddelka za arhivistiko in dokumentologijo, Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
 33. Nataša Šuštar, dr. med., spec. (pediatrija), Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika UKC Ljubljana
 34. Dr. Denis Forte (elektrotehnika, robotika), Illumina, društvo za kakovost bivanja
 35. Asist. dr. Amra Šabić (socialno delo), Center za študij drog in zasvojenosti, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, nadzorni odbor Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije
 36. Dr. Lucija Kolar, dr. vet. med. (veterinarska medicina, ekotoksikologija, biodinamika), ustanoviteljica Complementariuma, Inštituta za raziskave narave in razvoj okoljskih tehnologij, visokošolska predavateljica
 37. Izr. prof. dr. Lucija Luči Mulej Mlakar (sociologija, antropologija, medicinska hipnoza),  ustanoviteljica in direktorica družbe BUDNJANI, Budne rešitve, GEA College
 38. Prim. asist. Evita Leskovšek, dr. med., spec. (javno zdravje), Sekcija za preventivno medicino
 39. Red. prof. dr. Janez Šušteršič (ekonomija), Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Svetovalni svet Instituta ekonomskih in strateških raziskav Visio
 40. Dr. Magda Rak Cizej (agronomija), vodja Oddelka za varstvo rastlin, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 41. Zasl. prof. dr. Maca Jogan (sociologija), Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, vodja terminološke sekcije in častna članica Slovenskega sociološkega društva
 42. Dr. Lucija Perharič, dr. med., spec. (interna medicina),  ERT - European Registered Toxicologist 
 43. Red. prof. dr. Matjaž Ambrož (pravo), Katedra za kazensko pravo, Pravna fakulteta v Ljubljani
 44. Izr. prof. dr. Andreja Čerenak (biotehnologija, žlahtnjenje rastlin, biologija), vodja raziskovalne skupine, Oddelek za rastline, tla in okolje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 45. Dr. Iztok Šori (sociologija), Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije
 46. Red. prof. dr. Borut Bohanec (kmetijstvo, biologija), predstojnik Katedre za genetiko, biotehnologijo in žlahtnenje rastlin, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
 47. Miro Lasbaher, dr. med., spec. (splošna medicina), direktor, Naša ambulanta, Juršinci
 48. Zasl. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (psihologija, socialno delo, družinska terapija), Fakulteta za socialno delo v Ljubljani
 49. Dr. Sašo Greiner (računalništvo, informatika)
 50. Dr. Borut Gosar (agronomija, biotehnologija), inovator, podjetje Dr. Gosar
 51. Red. prof. dr. Renata Salecl (filozofija, sociologija, kriminologija), znanstvena svetnica, Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani
 52. Doc. dr. Rok Mihelič (agronomija), Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
 53. Asist. dr. Mihael Munda, dr. vet. med., (medicina, veterinarska medicina, vio-frekvenčne aplikacije), Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo, Medicinska fakulteta v Mariboru, Alteromnia razvojno/aplikativni sektor
 54. Izr. prof. dr. Matjaž Jager (kriminologija, filozofija kazenskega prava), direktor Inštituta za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani
 55. Dr. Irena Pribošič (kemija)
 56. Izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran (politologija, izobraževanje, IKT), Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
 57. Izr. prof. dr. Manca Košir (novinarstvo, sociologija, filologija, matematika, fizika), upok. profesorica, Hospic – prostovoljka za spremljanje umirajočih, ustanoviteljica gibanja za trajnostni razvoj Slovenije TRS
 58. Marko Nabergoj, dr. vet. med. (veterinarska medicina), soustanovitelj in zastopnik Veterinarskega inženiringa Nabergoj, Moravske Toplice
 59. Smiljana Vaupot Nabergoj, dr. vet. med. (veterinarska medicina), soustanoviteljica in zastopnica Veterinarskega inženiringa Nabergoj, Moravske Toplice
 60. Mima Nabergoj, dr. vet. med. (veterinarska medicina), Veterinarski inženiring Nabergoj, Moravske Toplice
 61. Dr. Petra Draškovič Pelc (biokemija, biomedicina, fotografija), ustanoviteljica ARS NATURAE – fotografija, turizem in razvoj
 62. Dr. Marija Meleh (kemija), sektor Razvoj in raziskave zdravil, Krka
 63. Dr. Marija Mlakar (kemija), sektor Razvoj in raziskave zdravil, Krka
 64. Dr. Zdenka Kranjc Gregorčič (kemija), Sektor za nove izdelke, Krka
 65. Red. prof. dr. Zlatko Šabič (politologija, mednarodni odnosi in institucije, mednarodna politika varstva okolja), Katedra za mednarodne odnose, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
 66. Dr. Peter Čeferin (kazensko pravo, ustavno pravo, pravo osebnostnih oziroma človekovih pravic), ustanovitelj Odvetniške pisarne Čeferin in partnerji
 67. Doc. dr. Rok Čeferin (civilno pravo, medijsko pravo, pravo človekovih pravic), Fakulteta za družbene vede, soustanovitelj in odvetnik Odvetniške družbe Čeferin in partnerji
 68. Doc. dr. Irena Petrinić (kemijska tehnologija), Laboratorij za vodno biofiziko in membranske procese, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru
 69. Dr. Zala Kolenc (biotehnologija), Oddelek za rastline, tla in okolje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 70. Doc. dr. Primož Krašovec (sociologija kulture), Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani
 71. Dr. Marija Tomšič (organizacija, delovna terapija), Vodja katedre za delovno terapijo, Zdravstvena fakulteta v Ljubljani
 72. Doc. dr. Mateja Habinc (etnologija, kulturna antropologija, novinarstvo), vodja Katedre za etnologijo Slovencev, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani
 73. Red. prof. dr. Rajko Muršič (etnologija, filozofija, kulturna antropologija), Filozofska fakulteta v Ljubljani, Univerza Vzhodne Finske, predsednik Slovenskega etnološkega in antropološkega združenja, podpredsednik International Union of Anthropological and ethnological Sciences
 74. Dr. Suzana Bračič (ekonomija, sociala)
 75. Dr. Sonja Lojen (geologija), Odsek za znanosti o okolju, Institut Jožef Stefan
 76. Red. prof. dr. Marko Pavliha (pravo), prodekan za raziskovalno in razvojno delo ter predstojnik Pravne katedre, Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu, član Uredniškega odbora Revije za književnost in kulturo Sodobnost
 77. Izr. prof. dr. Imre Cikajlo (elektrotehnika, robotika) Služba za raziskave in razvoj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča
 78. Izr. prof. dr. Elizabeta Bernjak (pedagogika, slavistika, germanistika)
 79. Dr. Špela Gorički (evolucija, biomedicina, naravovarstvo), direktorica družbe Scriptorium biologorum – Biološka pisarna, znanstvene raziskave in razvoj
 80. Dr. Jolanda Lazar (jezikoslovje, didaktika), šolstvo, Pomurska akademsko znanstvena unija
 81. Izr. prof. dr. Patrick Vlačič (pravo), Pravna katedra, UL Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu
 82. Dr. Nina Pirher (mikrobiologija, biotehnologija)
 83. Doc. dr. Filip Kokalj (energetika, varstvo okolja), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
 84. Dr. Stanko Kapun (agronomija), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
 85. Doc. dr. Vesna Bukovac (kemijska tehnologija, agrokemija), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
 86. Marjan Ivan Kerčmar, dr. vet. med. (veterinarska medicina), direktor družbe Veterinaria Murska Sobota
 87. Izr. prof. dr. Katja Eman (varstvoslovje), Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru
 88. Asist. dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec (kmetijstvo, zootehnika, živilstvo), Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil, Biotehniška fakulteta Ljubljana
 89. Izr. prof. dr. Miroslav Huskić (kemija, kemijska tehnologija), Kemijski inštitut, Fakulteta za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu
 90. Izr. prof. dr. Marjan Hočevar (sociologija)
 91. Red. prof. dr. Tamara Lah Turnšek (biokemija), Nacionalni inštitut za biologijo, Inštitut ICANNA, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani
 92. Dr. Vida Zei (komunikologija)
 93. Red. prof. dr. Peter Stanković (kulturologija), Katedra za kulturologijo, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
 94. Red. prof. dr. Jana S. Rošker (sinologija, kitajska filozofija), znanstvena svetnica, Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta v Ljubljani, ustanoviteljica Evropskega združenja za kitajsko filozofijo (EACP)
 95. Mag. Natalija Majcen, dr. med., spec. (radiologija), Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
 96. Dr. Urška Stolnik (komunikologija, antropologija), soustanoviteljica in predsednica Športnega in kulturnega društva Capoeira Slovenija
 97. Doc. dr. Alojz Slavič (agronomija, veterina), upok.
 98. Doc. dr. Maša Vodovnik (biotehnologija)
 99. Dr. Marjeta Česen (farmacija, ekotehnologija), vodja področja Regulativa, PharmaHemp
 100. Dr. Boštjan Jančar (kemijsko inženirstvo, kemija materialov), direktor za tehnološki razvoj in vodja razvoja, PharmaHemp

 

 

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022