Opis projekta

Vse več deležnikov ugotavlja, da je prohibicija oziroma prepoved konoplje ne samo zgrešena, ampak tudi večplastno škodljiva. »Vojna proti drogam«, ki vključuje tudi konopljo, negativno posega v številna življenja, omogoča širjenje nekontroliranega in nevarnega črnega trga, neuspešno poskuša zmanjšati dostop mladoletnikom, ovira uporabo konoplje v medicinske namene, kriminalizira in stigmatizira uporabnike in strokovnjake, ki delujejo na tem področju, zavira razvoj in izvedbo raziskav, znatno obremenjuje policijski in pravosodni sistem ipd. Navedenega so se pričeli zavedati tudi osveščeni strokovnjaki in v ZDA je nastala nacionalna organizacija zdravnikov Doctors for Cannabis Regulation (DFCR), ki je sprejela z dokazi podprto Deklaracijo o načelih za legalizacijo konoplje. Tudi drugod po svetu, vključno s Slovenijo, obstaja potreba po spremembi dolgoletnega neučinkovitega pristopa, ki jo podpira vedno več zdravnikov in drugih strokovnjakov ter raziskovalcev. Odločili smo se, da po svojih močeh prispevamo k temu procesu, na čigar nujnost že več let opozarjajo posamezniki, med njimi vedno več bolnikov, in civilna družba. Novembra 2016 smo na I.CANNA.BLOG-u gostili DFCR ter nato oblikovali interdisciplinarna Organizacijski in Častni odbor za pripravo Deklaracije o načelih za regulacijo konoplje v Republiki Sloveniji, ki se jima  pridružuje Odbor doktorjev. 

Namen in cilj projekta

Z deklaracijo želimo spodbuditi stanovske kolege zdravnike in raziskovalce z različnih področij, npr. zdravja, socialnega dela, sociologije, psihologije, izobraževanja, prava, kemije, biologije, agronomije, ekonomije, zgodovine, človekovih pravic, zmanjševanja škode itd., h kritičnemu razmisleku o problematiki regulacije konoplje in podaji podpore tej deklaraciji v sklopu Odbora doktorjev. Deklaracija ni pravno zavezujoči akt in ne naslavlja vsesplošne legalizacije, temveč izraža stališča, ki so uporabna za nadaljnje ustrezno ukrepanje odločevalcev v smeri z dokazi podprte in zdravorazumske regulacije obravnavanega področja, ki bo v dobrobit posameznika, družbe in javnega zdravja.  

Odprto povabilo zdravnikom in znanstvenikom

Spoštovani doktorji medicine in znanosti različnih disciplin, državljanke in državljani Slovenije – vljudno vas vabimo, da podprete Deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje v Republiki Sloveniji. Podporo lahko podate tukaj, (info@institut-icanna.com), pri čemer lahko poleg svojega imena in priimka ter izobrazbe na kratko sporočite tudi morebitne dodatne podatke o vašem delu, članstvih ipd., ki se navedejo v sklopu Odbora doktorjev. Tozadevni pripisi ne pomenijo, da deklaracijo podpira navedena organizacija, ampak gre v vsakem primeru za izključno osebno podporo.

Pozivamo druge strokovnjake, medije in širšo javnost, da spodbujate ustrezno pravno ureditev oziroma regulacijo na področju konoplje namesto njene prepovedi.

Zahvala

Zahvaljujemo se vsem, ki ste kljub še vedno navzoči stigmatizaciji tega področja podprli Deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje in tako prispevate glas razuma za spremembe, koristne za posameznika in družbo.    

Partnerstvo

ICANNADoctors for Cannabis Regulation

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022