Podprimo deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje v Sloveniji

Datum prispevka: 02.02.2018

''Deklaracija ni pravno zavezujoči akt, lahko pa je izražena strokovna usmeritev v pomoč aktualni slovenski vladi za bolj zdravorazumske in z dokazi podprte ukrepe glede konoplje in njene regulacije v Sloveniji.''

Malokje najdemo tolikšne razlike pri ocenjevanju koristi in nevarnosti kake rastline oziroma snovi, kot to velja za konopljo. Konoplja bi bila mnogo manjši izziv, če njena prepoved ne bi temeljila na goljufiji ter če ljudje ne bi toliko povpraševali po njej. Prepoved ne upošteva ekonomske teorije ponudbe in povpraševanja. Vzroki velikega povpraševanja po konoplji se skrivajo predvsem v  odkritju  endokanabinoidnega sistema (EKS), ki uravnana praktično vse, kar počnemo. Nanj lahko vplivamo tudi z nekaterimi učinkovinami iz konoplje, ki jih imenujemo kanabinoidi, zato se konoplja ponovno vrača v medicino, vendar pa smo bili zdravniki oziroma znanstveniki v bližnji preteklosti vpoklicani v vojno proti konoplji ter indoktrinirani, da uporaba konoplje vodi v norost in kriminal ter da nima zdravilne vrednosti. Danes spoznavamo, da smo bili zavedeni.

Pripravki iz konoplje so lahko med najbolj varnimi in močnimi protibolečinskimi zdravili, če jih uporabljamo premišljeno, in za to zdravilno rastlino pričakujemo naraščanje indikacij. Utemeljeno se poraja vprašanje, kako je sploh mogoče, da so Združeni narodi konopljo pred približno 60 leti uvrstili na seznam za zdravje zelo nevarnih in prepovedanih psihoaktivnih rastlin in snovi. Tudi danes kroži v javnosti veliko neverjetnih zgodb o hudi nevarnosti konoplje, da bi se ohranila njena prepoved, ki koristi predvsem kriminalcem, advokatom, birokratom in nekaterim velikim korporacijam. Težava ni v pomanjkanju informacij, temveč v širjenju dezinformacij. Zaradi tega predstavlja tudi razvrstitev konoplje v sistem mednarodnega nadzora nad nevarnimi drogami  svojevrstno zgodovinsko anomalijo, ki jo kaže čim prej preučiti in odpraviti, saj je to dejstvo rastlino in njene uporabnike stigmatiziralo ter za več desetletij upočasnilo razvoj zdravil na osnovi konoplje oziroma kanabinoidov. Malokdo se raziskovanja konoplje loteva brez predsodkov. Vpliv pristranskosti ne seže le v končno razlago zbranih ugotovitev, temveč se pokaže že pri zbiranju dejstev in pretiravanju glede njene nevarnosti za zdravje, zato je konoplja pri nas še vedno razvrščena v skupino drog, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba. Kar 85 % kaznivih dejanj in prekrškov, povezanih s prepovedanimi drogami, se nanaša na konopljo, najpogosteje na osebno uporabo. Sodišča so zasuta s primeri, povezanimi s konopljo, kar obremenjuje že tako preobremenjeni kazensko-pravni sistem ter izčrpava državno blagajno. Brezplodnost prepovedi in kaznovanja uteleša dejstvo, da je konopljo lahko dobiti tudi v najbolj varovanih zaporih.

Prepoved in kaznovanje, ki ju narekujeta sedanja zakonodaja in nacionalna strategija na področju drog, tudi ne zmanjšujeta dostopa do konoplje mladoletnikom; kar 45 % slovenskih anketiranih dijakov meni, da je konoplja precej oziroma zlahka dostopna. Skrb vzbujajoče informacije o nerazumnosti, nepotrebnosti in škodljivosti prepovedi konoplje ter poskusi ustrahovanja drugače mislečih so prebudile tudi mnoge zdravnike in znanstvenike, da so se začeli združevati in aktivno zoperstavljati prepovedi, ki ovira iskanje boljših rešitev za  otroke, bolnike, kliente in prebivalce nasploh. Odprli smo resno javno razpravo in predlagali vlaganje v raziskovanje  in  legalizacijo konoplje za uporabo v medicini ter postopen dostop in novo regulacijo konoplje za odraslo populacijo.

Pri opravljanju svojega poklica smo v mejah svoje strokovne usposobljenosti samostojni in neodvisni ter za svoje delo odgovorni pred svojo vestjo, bolniki in skupnostjo. Ni potrebno, da zagovarjamo kajenje konoplje, če smo proti njeni prohibiciji. Prizadevamo si za kritično posredovanje znanja in uveljavitev z dokazi podprte politike na tem področju. V sodelovanju z ameriško Organizacijo zdravnikov za regulacijo konoplje (DFCR) smo se lotili priprave »Deklaracije o načelih za regulacijo konoplje v Republiki Sloveniji«. V njej smo opozorili na ceno prepovedi in izrazili nestrinjanje s sprenevedajočo se politiko, ki ovira raziskovanje in uporabo konoplje in kanabinoidov  v medicini. Prostora za izboljšavo je dovolj. Deklaracija ni pravno zavezujoči akt, lahko pa je izražena strokovna usmeritev v pomoč aktualni slovenski vladi za bolj zdravorazumske in z dokazi podprte ukrepe glede konoplje in njene regulacije v Sloveniji. Zato vas vljudno vabim, da se seznanite in skladno s povabilom podprete »Deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje v Republiki Sloveniji«.

Sorodne vsebine

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022