Medicinska uporaba zdravil iz kanabisa – luč na koncu tunela?

Datum prispevka: 07.06.2019

''Vseeno pa lahko opazimo premike k večji odprtosti zavoljo pacientov, ki niso uspešno zdravljeni s konvencionalnimi zdravili.''

Walter Schwerdtfeger

Prof. dr. Walter Schwerdtfeger
Upok. predsednik BfArM, dolgoletni član UO EMA

Na različnih koncih sveta, kot je Egipt, Kitajska in Indija, se rastlina kanabis in zdravila iz kanabisa v zdravilstvu uporabljajo že tisoče let. V Evropi se je zanimanje za medicinsko rabo kanabisa povečalo v prvi polovici 19. stoletja. Tako so bila zdravila iz kanabisa v večini evropskih držav v uporabi do sredine 20. stoletja, ko so jih zamenjala sodobna zdravila in ko so se začele zaostrovati pravne omejitve. Vendar pa dokazi, zbrani v zadnjih letih, kažejo, da bi lahko bila uporaba zdravil iz kanabisa ugodna za veliko pacientov in primerov, v katerih običajno uporabljena zdravila niso uspešna. 
 
V tem času je bila razvita vrsta kemično definiranih zdravil na osnovi kanabisa, od katerih so nekatera v nekaj državah zakonsko dovolili za medicinsko uporabo pri pacientih, ki trpijo npr. za multiplo sklerozo, slabostjo in bruhanjem zaradi kemoterapije, bolečino, povezano z rakom, in anoreksijo, povezano z AIDS-om. V nekaterih drugih državah, kjer uporaba zdravil na osnovi kanabisa še ni urejena, se tovrstna zdravila lahko predpisujejo pacientom poimensko v sklopu sočutne uporabe zdravil. Na Danskem so leta 2018 pričeli z ambicioznim 5-letnim programom sočutne uporabe za ugotovitev uporabnosti medicinskega kanabisa. V večini evropskih držav obstaja nekoliko dvoumna situacija, saj je v posebnih primerih dovoljena poimenska oziroma sočutna uporaba, medtem ko so ovire za uradno dovoljenje za medicinske produkte, pridobljene iz kanabisa, visoke. To je lahko posledica tako zgodovinskih in celo verskih ozadij, kot tudi trenutnega političnega vodstva v posamezni državi. 
 
Vseeno pa lahko opazimo premike k večji odprtosti zavoljo pacientov, ki niso uspešno zdravljeni s konvencionalnimi zdravili. 13. februarja 2019 je Evropski parlament sprejel resolucijo o uporabi kanabisa za zdravstvene namene ter pozval k sodelovanju med Evropsko komisijo in državami članicami na področju raziskav, legalizacije, informiranja javnosti, usposabljanja zdravstvene stroke in zagotovitve zadostne ponudbe zdravil na osnovi kanabisa, da bi zadostili dejanskim potrebam.
 
Na drugi strani je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v pismu 24. januarja 2019 generalnega sekretarja Združenih narodov (UN) obvestil, da je strokovni odbor WHO za odvisnost od drog priporočil nekaj zanimivih prerazporeditev, in sicer:
  • dodati določene farmacevtske pripravke, kot sta Marinol in Sativex, na seznam III Enotne konvencije o mamilih. Ko bo ta sprememba sprejeta, bo s tem pojasnjeno, da za takšna zdravila ni tveganja za zlorabo in distribucijo v nemedicinske namene;
  • črtati tetrahidrokanabinol (THC) iz seznama I in Dronabinola iz seznama II Enotne konvencije o psihotropnih snoveh, ter dodajanje obeh snovi na seznam I Enotne konvencije o mamilih ->
  • spremeniti Enotno konvencijo o mamilih: s črtanjem kanabisa in smole iz kanabisa s seznama IV (kar preprečuje trgovanje s temi snovmi), s črtanjem "izvlečkov in tinktur iz kanabisa" iz seznama I (saj gre zgolj za del "pripravkov", ki so že vključeni) in z dodajanjem opombe k seznamu I, iz katere izhaja, da pripravki, ki vsebujejo pretežno kanabidiol (CBD) in ne več kot 0.2 % delta-9-THC, niso pod mednarodnim nadzorom. 

Vendar pa je UN Komisija za droge 19. marca 2019 glasovanje o zgoraj navedenih spremembah uvrščanja kanabisa prestavila. Predlagano je bilo, da se glasovanje preloži na marec 2020. Tako bodo morali pacienti, ki jih tematika zadeva, na ustrezno regulacijo čakati še najmanj eno leto dlje. Vendarle pa izkušnje kažejo, da če se stvari začnejo razumno premikati, gre pričakovati tudi razumne rezultate. 

Sorodne vsebine

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022