Združevanje politike do konoplje in programa trajnostnega razvoja

Datum prispevka: 07.12.2018

''Reformo politike do konoplje je tako treba razumeti tudi kot orodje za bolj pravično in opolnomočeno družbo.''

Predani raziskovalci z različnih področij, zagovorniki človekovih pravic in aktivisti za pravice do zdravstvenih storitev in dostopa do zdravil, inovativna zasebna podjetja in strastni posamezniki se že več desetletij trudijo, da bi pri odločevalcih dosegli bolj človeško in celovito razumevanje večplastnega pomena in vrednosti rastline Cannabis sativa L. (konoplja).

Po valovih sprememb, ki prihajajo iz Južne in Severne  Amerike, se vse več držav po svetu nagiba k spremembam nacionalnih zakonodajnih oz. regulatornih okvirjev, povezanih s to kompleksno rastlino. Kljub izjemnim dosežkom in napredku na tem področju pa prohibicijski način razmišljanja, ki ga je sprožil mednarodni sistem nadzora nad drogami, še vedno prevladuje v politiki, pri odločitvah in pregonu konoplje, kar predstavlja oviro vsakršnemu resnemu poskusu napredka v smeri vključevalne politike na področju javnega zdravja in človekovih pravic ter trajnostnega gospodarskega razvoja pri gojenju, posedovanju, uporabi in trgovini s konopljo. Odkar se je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) leta 2016 odločila za revizijo mednarodne razvrstitve konoplje, se razmere spreminjajo.  Ključni akterji v industriji, bolniki in zagovorniki človekovih pravic ter večina nacionalnih regulatornih organov za zdravila in ministrstva za zdravje z velikim zanimanjem čakajo na odločitve, ki se pričakujejo prav danes, 7. decembra 2018. Mnogi pričakujejo odločitev, ki bi omogočila povečanje javnih vlaganj v raziskave, razvoj inovativnih politik in oblikovanje novih tržnih perspektiv. Priporočila bodo navedenega dne predstavljena na sedežu Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) na Dunaju.
 
V tem kontekstu je izjemnega pomena tudi prizadevanje nevladnih organizacij. Med njimi mednarodna nevladna organizacija FAAAT (think & do tank) že leta omogoča globalno platformo za razpravo in pripravo inovativnih predlogov za nadgradnjo politik in praks glede konoplje. Nov predlog WHO glede razvrstitve bo predstavljen decembra, okvirni akcijski načrt o politikah do drog za obdobje 2019–2029 pa naj bi bil sprejet marca 2019. Kot eno zadnjih priložnosti za vključitev zunanjih ključnih deležnikov pred tem srečanjem, ki velja za zgodovinsko in ključno, FAAAT organizira Mednarodno konferenco o politiki do konoplje, ki bo potekala od 7. do 9. decembra letos na Dunaju. Poleg samega razvrščanja na seznam prepovedanih substanc in posledic morebitnih sprememb je dunajska konferenca pomembna spodbuda za razvoj trga konoplje ter inovacij pri razvoju proizvodov in storitev, pomembnih za doseganje ciljev, kot so oblikovani  v Agendi 2030 za trajnostni razvoj (UN Sustainable Development Goals ali SDGs). Te so zastavili v ZN in služijo kot globalni okvir za razvoj trajnostne družbe. Če strnemo ključna dejstva: leta 2015 so svetovni voditelji soglašali s 17 ambicioznimi cilji trajnostnega razvoja za varnejši, pravičnejši in boljši svet do leta 2030. Program, usklajen s cilji tega tisočletja, se osredotoča na odpravljanje revščine, na boj proti neenakosti in zaustavitev podnebnih sprememb. Vlade držav so se strinjale, da bodo spremenile svoje srednje- in dolgoročne strategije za dosego teh ciljev in določile natančne cilje in kazalnike. Podjetja, civilno družbo in splošno javnost so prav tako pozvali, naj sodelujejo pri doseganju teh ciljev. In kaj ima konoplja s tem? Ogromno, saj predstavlja priložnost za industrije za bolj zelene in trajnostne rešitve. Konoplja ima veliko prednosti. Je hitro rastoči obnovljivi vir s skoraj brezmejno uporabo v industriji, med drugim lahko konoplja služi kot nadomestek za naftne derivate in izdelke iz njih. Tako je ta rastlina odlična kandidatka za okolju bolj prijazno družbo. Reformo politike do konoplje je tako treba razumeti tudi kot orodje za bolj pravično in opolnomočeno družbo.
 
Zagotovo lahko k svetlejši prihodnosti veliko prispeva združevanje politike do konoplje in trajnostnega razvoja, za kar pa je potrebno širše razumevanje problematike ter opuščanje ozkega in škodljivega prohibicionističnega pogleda.
 
 
 

Sorodne vsebine

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022