Čas je za regulacijo konoplje

Datum prispevka: 06.04.2018

''Vabljeni k seznanitvi z izjavami, ki so bile v sklopu projekta Deklaracije o načelih za regulacijo konoplje podane za javnost. Prav tako vabljeni k prebiranju aprilske revije VIVA, v kateri je objavljen prispevek na temo deklaracije.''

Andreja Cerenak

Doc. dr. Andreja Čerenak

(biotehnologija, žlahtnjenje rastlin, biologija)
vodja raziskovalne skupine, Oddelek za rastline, tla in okolje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

»Z ustrezno pravno regulacijo področja, seveda z upoštevanjem ustreznih varnostnih ukrepov, bi lahko bila Slovenija v raziskovalnem, pridelovalnem in predelovalnem smislu med vodilnimi v Evropi, in tudi v svetu. Sprašujem se zakaj je možno rastlinski material z višjo vsebnostjo THC uvoziti za raziskovalne namene, sami ga pa ne smemo pridelati? Zakaj ne bi Slovenija s tem omogočila nova delovna mesta, raziskovalcem pridobitev novih znanj in bolnikom novih, v Sloveniji proizvedenih zdravilnih pripravkov? Zakaj ne bi bili med prvimi?«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.


VitoFlaker

Red. prof. dr. Vito Flaker

(psihologija, socialno delo, družbene vede)
Inštitut ICANNA, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, predstojnik Katedre za duševno zdravje v skupnosti, predstojnik Šole za teorijo in prakso socialnega dela Dubrovnik

»Politika drog, ki temelji predvsem na prepovedi, popularno imenovana »Vojna proti drogam«, se je izkazala za precej neustrezno, neučinkovito in etično sporno. To "vojno" so izgubili ne le njeni protagonisti, ampak smo jo tudi vsi ostali.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.


Annmarie Gorenc

Izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran

(politologija, izobraževanje, IKT)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

»Zelo podpiram vsebino Deklaracije o načelih za regulacijo konoplje v Sloveniji, saj menim, da je treba to področje ustrezno urediti čim prej. Prepoved uporabe konoplje in neustrezni nadzor sta neučinkovita in škodljiva. Nujno je potrebna z znanostjo podprta ustrezna uporaba konoplje za zdravstvene namene, pospešiti je treba raziskave na tem področju ter izobraževanje o varni uporabi konoplji.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.


Goran Gumze

Dr. Goran Gumze

(medicinska antropologija)
vodja mednarodne pisarne, Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

»Zavzemam se za regulacijo tako znotraj zdravstvene stroke kot tudi za popolno dekriminalizacijo. Predvsem bi rad poudaril, da moramo zagotoviti dostop do naravne konoplje oz. pripravkov iz nje. Konoplja je bila že pred industrijsko revolucijo in kasnejšo kriminalizacijo nepogrešljiva pri izdelovanju vlaken, olja in zdravilnih pripravkov.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.


No Image

Doc. dr. Andreja Hočevar

(pedagogika)
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

»Podatki o rabi konoplje med osebami, mlajšimi od 18 let v Sloveniji, so zgovorni. Prepoved rabe ima med njimi drugačen učinek od želenega. Menim, da je udejanjanje rešitev, ki jih predlaga Deklaracija, ustrezen odgovor na strah, da bi s predlagano regulacijo konoplje, rabo te substance med njimi še povečali.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.


Manca Kosir

Izr. prof. dr. Manca Košir

(novinarstvo, sociologija, filologija, matematika, fizika)
upok. profesorica, Hospic – prostovoljka za spremljanje umirajočih, ustanoviteljica gibanja za trajnostni razvoj Slovenije TRS

»Kar se dogaja s prepovedjo konoplje, je posledica tega, da naša država na tem področju nima vizije. Želim si, da bi se zadeve v zvezi s to koristno rastlino končno uredile.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.

FOTO: Mateja Jordanič Potočnik - M. v modri kapi


Dubrovnik

Red. prof. dr. Rajko Muršič

(etnologija, filozofija, kulturna antropologija)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Univerza Vzhodne Finske, predsednik Slovenskega etnološkega in antropološkega združenja, podpredsednik IUAES (International Union of Anthropological and ethnological Sciences)

»Konoplja je stara in vsestransko uporabna kulturna rastlina, ki je v preteklosti lajšala preživetje malim slovenskim kmetom, zato je prepoved njenega gojenja globoko zarezala v tradicionalno in sonaravno kmetovanje na slovenskem podeželju. Če so naši predniki znali živeti z njo, ni nobenega razloga, da ne bi živeli z njo tudi današnji in prihodnji rodovi. Njene sodobne rabe samo še poudarjajo njeno vsestransko vrednost.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.


Davida L. Nathana

David L. Nathan, dr. med., D.F.A.P.A.

(psihiatrija, odlikovani kolega Ameriškega združenja za psihiatrijo)
predsednik uprave Doctors for Cannabis Regulation, klinični profesor psihiatrije, Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, odlikovani kolega Ameriškega združenja za psihiatrijo, častni odbor (Deklaracija)

»Podatki iz držav, v katerih je področje konoplje ne le zakonsko urejeno, ampak tudi legalizirano, kažejo bolj pozitivno kot negativno sliko. Vse okoliščine niso idealne, ampak so boljše kot v času prepovedi in kriminalizacije.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.


David

Red. prof. dr. David Neubauer, dr. med., spec.

(pediatrija, otroška nevrologija)
raziskovalec, avtor, višji svetnik, redni in gostujoči profesor; Strokovni svet Inštituta ICANNA, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Pediatrična klinika UKC Ljubljana, predsednik Ustanove za otroško nevrologijo, Upravni odbor Združenja za pediatrijo, častni odbor (Deklaracija)

»Realizacija Deklaracije o načelih za regulacijo konoplje bo tudi omogočila, da bomo lahko opravili kakovostne klinične in raziskovalne študije o vplivu konoplje za medicinske namene na nekatera najbolj huda stanja v otroški nevrologiji, kot sta na primer trdovratna epilepsija in hude oblike cerebralne paralize.
Le na tak način bomo lahko upravičili in potrdili uporabo konoplje v medicinske namene, kar bo podprto s strokovnimi in znanstveno domačimi raziskavami.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.


Soltes

Dr. Igor Šoltes

(pravo, družbene vede)
evropski poslanec, Skupina Zelenih / Evropske svobodne zveze

»Deklaracijo podpiram, saj sem tudi sam prepričan, da je prepoved konoplje neučinkovita in škodljiva, ustrezna regulacija tega področja pa je nujna. Številni bolniki in civilna družba že dolga leta opozarjajo na nujnost zakonodajnih sprememb na tem področju in na nesmiselnost trenutne ureditve.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.Gregor Tevz

Dr. Gregor Tevž

(mikrobiologija, biomedicina)
Australian prostate cancer research centre – Queensland, Australian-Canadian Prostate Cancer Research Alliance

»Prepoved konoplje onemogoča raziskave in uporabo v koristne namene, čeprav je konoplja zagotovo najmanj škodljiva (v smislu zlorabe). Kriminalizacija je predsodek preteklosti in pozivam Slovenijo, da se pridruži modernim demokracijam, ki so prepoznale zdravju koristne lastnosti konoplje in spregledale, da kriminalizacija konoplje ne vodi v neuporabo, temveč v organizirano kriminalno distribucijo.«

Izjave izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih avtorji delujejo.

Sorodne vsebine

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022