Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih?

Datum prispevka: 08.04.2022

''Pričakovali so, da se bo uporaba konoplje v državah, ki so jo legalizirale, med mladostniki močno povečala, a se na splošno ni.''

DusanNolimal

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med.
Raziskovalec, avtor, predavatelj, primarij, Strokovni svet Inštituta ICANNA

V vse več državah sveta, vključno s Kanado, Urugvajem, Jamajko, Portugalsko, Češko, Španijo, Nemčijo, Norveško, Italijo in več ameriškimi zveznimi državami, so že reformirali zakone o konoplji, vendar je o učinkih takšnih zakonskih sprememb na prebivalstvo malo znanega. Raziskave, ki so bile narejene, kažejo mešane rezultate. Pričakovali so, da se bo uporaba konoplje v državah, ki so jo legalizirale, med mladostniki močno povečala, a se na splošno ni.

Občasno uporablja konopljo četrtina slovenskih 15- in 16-letnikov

Uporabo konoplje med mladimi v Sloveniji spremljamo tudi z obdobnimi raziskavami (Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) in Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ESPAD)). Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), sta raziskavi pokazali, da pri nas občasno uporablja konopljo približno 25 odstotkov šolarjev v starosti 15 in 16 let. Imamo tudi relativno nadpovprečno visok odstotek mladostnikov, ki ocenjujejo konopljo kot lahko ali zelo dosegljivo, slovenski mladostniki pa naj bi zaznali redno uporabo konoplje kot tveganje v manjši meri kot dijaki v večini drugih držav EU.

Ena od raziskav, ki so jo v razpravah o vplivu legalizacije konoplje na njeno rabo med mladimi pogosteje citirali, je bila raziskava avtorice Shi s sodelavci iz leta 2015,* ki je proučevala vedenje šoloobveznih otrok po podatkih raziskave HBSC. Mnogi zagovorniki politike prohibicije so jo uporabili za to, da bi zavrnili pozive javnosti k legalizaciji konoplje, več vplivnih raziskovalcev pa je v njej našlo dokaz povezanosti med nacionalno politiko in zakonodajo ter razširjenostjo rabe konoplje med mladimi.

Omejitev vseh raziskav je, da je legalna raba konoplje med odraslimi relativno nov pojav; uporaba konoplje za zdravstvene namene pa je navzoča že tisočletja.
Ker bo v prihodnosti še več držav legaliziralo konopljo v medicinske in »rekreacijske« namene in bo na voljo še več podatkov, bodo raziskovalci lahko izpeljali trdnejše sklepe o učinkih legalizacije na uporabo konoplje med mladimi.

A nekateri raziskovalci so znova proučili povezanost vrste politike (prohibicija, depenalizacija, dekriminalizacija, legalizacija) in uporabe konoplje med mladimi. Tako na primer raziskava iz leta 2019,** ki je znova preverila veljavnost in zanesljivost sklepov raziskave Shijeve, ni pokazala povezave med liberalizacijo politike do konoplje in povečano verjetnostjo rabe pri mladih. Nasprotno, na podlagi poglobljene analize večletnih podatkov HBSC iz ZDA in Evrope je razkrila, da liberalizacija ne poveča porabe konoplje med mladimi oziroma da je kaznovanje neučinkovit ukrep zmanjševanja rabe konoplje.

Dokazov, da legalizacija spodbuja rabo konoplje med mladimi, je malo

Novejše raziskave so problematizirale izsledke, da imajo države s popolno prepovedjo najnižjo stopnjo rabe konoplje. Raziskava o vplivu legalizacije konoplje na mlade Američane,*** v kateri so povzeli ugotovitve na podlagi daljšega obdobja opazovanja (1993–2019) pred legalizacijo konoplje in po njej, ugotavlja, da je bila legalizacija povezana z osemodstotnim zmanjšanjem verjetnosti uporabe konoplje med srednješolci.

Že na podlagi ocen iz prejšnjih študij je bilo malo dokazov, da bi legalizacija medicinske ali rekreacijske konoplje spodbujala uporabo konoplje pri mladih.

Italijanski raziskovalci so leta 2021 ugotovili, da učinkovitost reform nacionalnih politik nadzora nad konopljo še vedno ni dovolj jasna. Dokazali so, da naj bi nekatere oblike omejevanja zmanjševale splošno razširjenost uporabe, liberalnejše reforme pa so bile povezane s povečanjem deleža šolarjev, ki so začeli uporabljati konopljo.

Niso pa našli dokazov, da bi sprememba politike vplivala na delež pogostejših uporabnikov konoplje, za katere je verjetno, da bodo bolj verjetno razvili zdravstvene posledice, povezane z uporabo.** **

V prihodnjih letih pričakujejo trdnejše sklepe

Omejitev vseh raziskav je, da je legalna raba konoplje med odraslimi relativno nov pojav, uporaba konoplje za zdravstvene namene pa obstaja že tisočletja. Ker bo v prihodnosti še več držav legaliziralo konopljo v medicinske in »rekreacijske« namene ter bo na voljo še več podatkov, bodo raziskovalci lahko izpeljali trdnejše sklepe o učinkih legalizacije na uporabo konoplje med mladimi.

Ko med seboj primerjamo države z bolj konservativnimi in tiste z liberalni politikami, je očitno, da so škodljivi vplivi uporabe konoplje na mlade med državami zelo različni in da imajo države, ki so konopljo legalizirale, po trenutno veljavnih dokazih lahko boljše rezultate za zdravje ljudi. Konoplja bi morala biti kot del dopolnilnega zdravljenja dosegljiva tudi za tiste pediatrične in mladostniške primere, pri katerih je klasično zdravljenje neučinkovito (epilepsije, obvladovanje bolečine in nekaterih simptomov v onkologiji, avtizem in tako dalje).

Vendar je tudi na tem področju potrebnih veliko več raziskav, da bi raziskali možen terapevtski vpliv, ki bi ga lahko imela legalizacija konoplje na mladostniško populacijo.

Konoplja med zelo nevarnimi rastlinami in substancami

Uradniki na ministrstvu za zdravje in politični odločevalci so konopljo pri nas pustili v drugi skupini drog, kjer so rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba. Danes se teoretično lahko uporablja v zdravstvu, vendar v praksi ni tako.

V Sloveniji se že dve desetletji neuspešno trudimo bolnikom, tudi najmlajšim, zagotoviti varen dostop do konoplje za zdravljenje in lajšanje nekaterih bolezni. Ugotavljamo, da je javni diskurz poln nasprotujočih si dokazov o vplivih uporabe in regulacije konoplje na zdravje.

V odprti demokratični družbi je treba razpoložljiva znanstvena spoznanja o konoplji jemati resno. S tem v zvezi naše zdravstveno ministrstvo ne upošteva sodobnih znanstvenih izsledkov in trenda liberalnega razvoja regulacije konoplje. Uradniki, ki ignorirajo znanstvena spoznanja, povzročajo škodo ljudem in javnemu zdravju. To ne pomeni, da mora o odločitvah glede politike do konoplje, ki so jih nekatere države že sprejele, odločati le znanost.

Vendar lahko prav ta pomaga omiliti zdajšnjo represivno politiko, zmanjšati stigmo in spremeniti koncept kriminalizacije ljudi ter hkrati zagotoviti pomoč bolnikom in bolj učinkovito preprečevanje zlorabe konoplje med mladimi.

Prepoved jih ne bo ustavila

Konoplja je kompleksna rastlina z glavnima kanabinoidoma psihoaktivni delta-9-tetrahidrokanabinol (THC) in kanabidiol ( CBD), ki imata nasprotne učinke. THC je glavni razlog, da je konoplja pridobila pečat »nevarne droge«, ki jo je treba nadzorovati. A znanost nam tudi kaže, da ima lahko konoplja velik potencial pri zdravljenju bolečine, slabosti, epilepsije, debelosti, različnih odvisnosti, avtoimunskih motenj in drugih stanj.

Žal naše ministrstvo ne zagotavlja sredstev za raziskave, povezane s terapevtsko uporabo konoplje. Medtem je celo direktorica največjega ameriškega nacionalnega znanstvenega inštituta za droge (NIDA) Nora Volkow priznala, da so se v preteklosti motili glede negativnih pričakovanj ter da so imeli zagovorniki legalizacije konoplje prav.

Najstniki, ki želijo eksperimentirati ali se »zadeti«, se tudi bodo. Prepoved jih ne bo ustavila. Kar bi jih lahko ustavilo, pa je to, da se ob legalizaciji zaloge konoplje selijo iz rok nezakonitih trgovcev v roke zakonitih lekarn in ambulant, ki zavračajo mladoletne kupce z napačnim namenom. Tudi policija ima tako več časa, da zaščiti mlade.

Zato upam, da bo nova slovenska vlada posvetila več pozornosti znanosti na področju konoplje ter končno sprejela odločitve, ki so zapletene in jih narekuje tudi usklajevanje med nasprotujočimi si vrednotami in interesi.

Viri: * Shi, Y., Lenzi, M., & An, R. (2015). Cannabis Liberalization and Adolescent Cannabis Use: A Cross-National Study in 38 Countries. PloS one, 10(11).
** Stevens. A. (2019) Is policy ‘liberalization’ associated with higher odds of adolescent cannabis use? A re-analysis of datafrom 38 countries. International Journal of Drug Policy. 66: 94-99.
*** Anderson M, Hansen B, Rees DI, Sabia JJ, Association of Marijuana Laws With Teen Marijuana Use: New Estimates From the Youth Risk Behavior Surveys. JAMA Pediatr. 2019; 173(9): 879-881.
**** Benedetti E, Resce G, Brunori Molinaro S, Cannabis Policy Changes and Adolescent Cannabis Use: Evidence from Europe. Int J Environ Res Public Health. 2021 May 13; 18(10): 5174.

Sorodne vsebine

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022