Od njive do stekleničke: zakaj je pomembno, kaj se dogaja s konopljo vmes?

Datum prispevka: 13.11.2020

''Kupci naj bodo pozorni, da je izdelek opremljen s certifikatom o izvoru, analizi možnih kontaminacij in z analizo kanabinoidnega profila, načinom ekstrakcije, sledljivostjo produktov, prav tako naj se pred uporabo posvetujejo s svojim zdravnikom.''

Konoplja je nezahtevna in ekološka poljščina ter odlična surovina za uporabo v različnih industrijah. Pri rasti ne zahteva veliko gnojenja, še manj škropljenja s fitofarmacevtskimi sredstvi. Hitro raste in se prilagaja različnim podnebnim razmeram in sestavi tal. Iz zraka črpa ogljikov dioksid in ga učinkovito vgrajuje v svojo biomaso, poleg tega pa bogati tla, na katerih raste.

Ker ima močno izražene eko remediacijske lastnosti, je pomembno vedeti, kako in kje je bila pridelana in kako predelana. Če tla, na katerih raste, vsebujejo pesticide, težke kovine ali druga onesnaževala, ki so lahko ostala iz prejšnjih let, ali je v okolici njive, na kateri se goji, intenzivno škropljeno, bo konoplja onesnaževala vsrkala. Če se iz konoplje pridelujejo ekstrakti, hkrati s kanabinoidi koncentriramo tudi onesnaževala (cink, kadmij, razni organski pesticidi).

Zelo pomembno je tudi, kako se ravna s konopljo po žetvi, pri sušenju in skladiščenju. Tu lahko pride do mikrobiološkega onesnaženja in razraščanja plesni, ki tvorijo razne mikotoksine, ki se v procesu ekstrakcije ravno tako koncentrirajo v končnem produktu.

Običajno se za proizvodnjo naravnih kapljic CBD uporablja konopljin ekstrakt, ki se pridobiva z ekstrakcijo cvetov. Načinov za pridobivanje izvlečka je več in se razlikujejo po vrsti topila in tudi po pogojih, pod katerimi poteka izluževanje, oboje pa močno vpliva na terpenski in kanabinoidni profil ekstrakta in tudi na vsebnost nečistoč. Pri pridobivanju certificiranih produktov je pomembna tudi poznejša obdelava ekstrakta, kot je izločanje voskov, koncentriranje in izločanje THC.

Pri tehnološko nezahtevnih ekstrakcijah, ki se običajno uporabljajo v domačem okolju, je v ospredju ekstrakcija z alkoholi (denimo metanol, denaturiran etilni alkohol) in bencinom. Ta topila so običajno škodljiva za zdravje in jih je zelo težko izločiti iz končnih produktov oziroma se lahko odstranijo le z zahtevnimi postopki v opremljenih laboratorijih. V praksi v poštev pride le jedilni etilni alkohol, ki pa je občutno dražji od omenjenih topil.

V spletni prodaji se lahko po dostopnih cenah kupijo tudi tako imenovani ekstraktorji, pri katerih se za ekstrahiranje uporabljajo lahko hlapni ogljikovodiki, na primer propan, eter. Ekstrakcija s temi topili omogoča velike izkoristke in enostavno izločanje topila iz končnega produkta, so pa ta topila v zmesi z zrakom gorljiva in eksplozijsko nevarna, zato mednarodna združenja odsvetujejo te vrste ekstrakcij. V prodaji so tako imenovani ekstraktorji, ki delujejo v zaprtem tokokrogu, kar pa ne zmanjšuje varnostnih groženj.
Tehnološko zahtevnejše so ekstrakcije z uporabo super kritičnih tekočin (ogljikov dioksid, voda in drugo) ali krio-alkoholne ekstrakcije. Za ekstrakcijo konoplje se najpogosteje uporablja super kritični ogljikov dioksid, za katerega je Nemški zvezni inštitut za zdravila in medicinske pripomočke tudi izdal priporočilo, naj se uporablja za pridobivanje produktov iz konoplje (monografija DAB 2019). Omogoča precej selektivno izločanje terpenov, kanabinoidov in voskov ter zahteva manj naknadne obdelave in čiščenja končnih produktov. Z uravnavanjem tlaka in temperature se lahko potek ekstrakcije natančno nadzira in izluževanje nezaželenih komponent se lahko zmanjša na minimum.

Obstaja tudi možnost vnaprejšnjega izločanja nezaželenih primesi (na primer pesticidov in težkih kovin), nato pa se izvede glavna ekstrakcija. Ko se ekstrakt izpostavi na zraku, ogljikov dioksid v trenutku izhlapi, tako da ostankov topila v končnem produktu ni. Ogljikov dioksid ni nevaren za človekovo zdravje, njegova koristna uporaba ima minimalen ogljični odtis in je poceni. Slaba stran te ekstrakcije so visoka vlaganja v visokotehnološko opremo.
Najpomembnejše je uporabnikom zagotoviti neoporečnost izdelka, ki ga uživajo, zato morajo biti izvor rastline, njena kakovost in poznejši proces pridobivanja konopljinih ekstraktov znani in transparentno prikazani. Kupci naj bodo pozorni, da je izdelek opremljen s certifikatom o izvoru, analizi možnih kontaminacij in z analizo kanabinoidnega profila, načinom ekstrakcije, sledljivostjo produktov, prav tako naj se pred uporabo posvetujejo s svojim zdravnikom.

Sorodne vsebine

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022