Uvod v I.CANNA.BLOG

Datum prispevka: 02.09.2016

"Ker o obravnavani tematiki vemo že precej, je treba poskrbeti za ustrezno regulacijo tega področja – regulacijo po meri človeka."

Cannabis sativa – izjemna rastlina, ena izmed najbolj vsestransko uporabnih na našem planetu. Dandanes je tako, da je po eni strani poveličana kot rastlina rešitve, po drugi ožigosana kot izvor zla. Tematika o rastlini, različnih rabah ter učinkih kanabinoidov in drugih učinkovin v konoplji je upravičeno vedno bolj aktualna. Znanstvena dognanja o obstoju endokanabinoidnega sistema oziroma naše lastne tovarne kanabinoidov v 80. letih prejšnjega stoletja so nesporno potrdile potrebo po pospešeni in temeljiti obravnavi tega področja. Spoznanja o tako imenovanem entourage efektu oziroma naravnem sinergizmu učinkovin iz konoplje pa so izkazala očitne prednosti naravnih učinkovin pred sintetičnimi.

Žal znanstveniki, ki se ukvarjamo z obravnavano tematiko, ugotavljamo, da praviloma še vedno nimamo zadostne pravne podlage ter materialne in moralne podpore za raziskovanje, po drugi strani pa nas spremljajo preveč birokratskih ovir, prevelika zadržanost nosilcev politične oblasti, še vedno tudi nerazumevanje ali nezainteresiranost strokovnjakov. Vsa ta zmeda največ škode povzroča uporabnikom – zlasti na najbolj občutljivem, tj. medicinskem področju, ki so toliko bolj prepuščeni sami sebi, namesto da bi se jim zagotovila varna uporaba. Koncept človekovih pravic in zmanjševanja škode ostaja zgolj na deklarativni ravni. Paradoksalno je, da uporabniki pogosto celo razpolagajo z več znanja o konoplji kot zdravniki in drugi strokovnjaki.

Endokanabinoidni sistem je edinstven signalni sistem, ki ga imamo vsi ljudje. Čedalje več raziskav potrjuje njegovo izjemno vlogo v našem telesu. Zakaj torej iracionalno in neodgovorno zanemarjamo do sedaj znane raziskave, ugotovitve in empirične izkušnje o vplivu kanabinoidov na zdravje in boljše počutje? Prav zato je dolžnost in odgovornost nas raziskovalcev, da odpiramo trezno in preudarno razpravo na tovrstnih področjih. Zato tudi s pričujočim blogom odpiramo prostor za takšno razpravo.

Kljub določenim premikom v zadnjem času menim, da je treba dodatno osvestiti strokovnjake in znanstvenike različnih disciplin ter predstavnike uradnih organov na nacionalni in internacionalni ravni. Razumljivo je, da obstajajo določeni zadržki, dvomi oziroma predsodki, kar pa ne more in ne sme biti razlog za neustrezno zakonodajno podlago ter oviranje raziskav in razvoja. Nasprotno, ker o obravnavani tematiki vemo že precej, poskrbimo za ustrezno regulacijo tega področja – regulacijo po meri človeka, ne birokracije. In ker je to, kar že vemo, malenkost v primerjavi s tem, kar še ni znano, dajmo temu perspektivnemu področju priložnost  z večplastno angažirano obravnavo za dobrobit posameznika in družbe kot celote.

Civilna družba je na tem področju zelo osveščena in angažirana ter željna konstruktivne razprave. Seveda niti v tem okolju ne manjka raznih mitov in dezinformacij, kar samo dodatno napotuje na prilagoditev miselne paradigme ostalih deležnikov: ne pasivno, ampak (pro)aktivno. Vsak od nas naj prispeva svoj delček in skupaj bomo premikali meje.

S sodelavci Inštituta ICANNA smo zastavili tematski blog, h kateremu bomo povabili pronicljive strokovnjake, znanstvenike, uporabnike, intelektualce, kulturnike, gospodarstvenike, politike, pravnike itd., ki bodo enkrat na mesec podali relativno kratki in – sem prepričana – zanimivi pogled na temo konoplje iz različnih vidikov. Gre za majhen korak, vendar nosi veliko sporočilnost.

Približujem se koncu Uvoda v I.CANNA.BLOG, ki pravzaprav pomeni začetek tega projekta. Z navdušenjem in radovednostjo stremim v prihodnji mesec, ko bo na I.CANNA.BLOG-u gostoval cenjeni kolega partnerskega International Cannabis and Cannabinoids Institute iz Prage, zdravnik in glavni izvršni direktor Pavel Kubu. Pridružite se nam!

"Intervju z doc. dr. Tanjo Bagar si lahko preberete v septembrski VIVI, reviji za boljše počutje."

Sorodne vsebine

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Kako psihoaktivna konoplja vpliva na možgane mladostnikov MAJ 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Bi legalizacija konoplje povečala verjetnost njene uporabe pri mladih? APRIL 2022
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Konoplja, zmanjševanje škode in mladi MAREC 2022