Dr. Majda Zorec Karlovšek

Dr. Majda Zorec Karlovšek

Dr. Majda Zorec Karlovšek

Majda Zorec Karlovšek je članica strokovnega sveta in strokovna sodelavka inštituta. Bogate delovne izkušnje si je pridobila na Inštitutu za sodno medicino in Katedri za sodno medicino in deontologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Pedagoško, strokovno in raziskovalno delo je posvetila razvoju forenzične toksikologije ter prenosu znanj in rezultatov raziskav na področje javnega zdravja zlasti s ciljem izboljšati varnost in zdravje na delovnem mestu in v cestnem prometu. Že vrsto let dela kot sodna izvedenka za forenzično toksikologijo in je aktivna članica Združenja za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved (FORTOX). Je članica mednarodnega združenja za forenzično toksikologijo (TIAFT) in je bila v letu 2006 tudi predsednica organizacijskega odbora 44. letnega kongresa TIAFT v Ljubljani. Je tudi članica Združenja za toksikologijo in forenzično kemijo (GTFCh), Mednarodnega komiteja za alkohol, droge in prometno varnost (ICADTS) ter Evropskega združenja za testiranje na droge na delovnem mestu (EDWTS). Kot štipendistka DAAD je pridobivala izkušnje in znanje na Inštitutu za pravno medicino v Göttingenu. V okviru univerzitetnih izmenjav je sodelovala z Inštitutom za sodno medicino v Leipzigu in Inštitutom za sodno medicino Univerze Palackega v Olomoucu, kjer se je habilitirala v naziv docentka. Bila je članica Komisije za zdravila v veterini, podpredsednica Slovenskega toksikološkega društva in v povezavi s tem članica in leto dni tudi predsednica Medresorske komisije za kemijsko varnost Republike Slovenije. V triletnem obdobju je opravljala funkcijo zastopnice pacientovih pravic na območju Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana. Je avtorica preko 250 objav, med njimi znanstvenih, strokovnih člankov, predavanj na kongresih in seminarjih pa tudi poljudnoznanstvenih tekstov.

Pri svojem delu in v vlogi predavateljice se pogosto srečuje s problematiko, povezano s konopljo in z delovanjem kanabinoidov na endokanabinoidni sistem. Prepričana je, da je uporaba kanabinoidov v medicinske namene velik izziv, pri čemer posebej izpostavlja nujnost zagotavljanja varnosti, učinkovitosti in kakovosti pripravkov, zdravil in prehranskih dodatkov. Opozarja tudi na vidike varnosti in zdravja na delovnem mestu in v cestnem prometu.

Po diplomi in magisteriju iz fizikalne kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Za strokovni nalogi v času študija je dobila Krkino in Prešernovo nagrado za študente in bila kasneje tudi sama mentorica in somentorica nagrajencem in mnogim diplomantom.