Prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Tamara Lah Turnšek je sodelavka Inštituta ICANNA. V obdobju od leta 1995 do leta 2018 je bila direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), kjer še naprej raziskovalno deluje kot vodja programske skupine na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, ki ga je ustanovila. Je tudi svetovalka direktorja NIB. Sicer pa je svojo raziskovalno kariero začela na Institutu Jožef Stefan in se kmalu usmerila v biomedicino in njeno uporabo v kliniki. Za to področje se je začela zanimati že v času svoje specializacije v klinični biokemiji na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kasneje pa je tesno sodelovala predvsem s Stomatološko kliniko, Onkološkim institutom in s Kliniko za nevrokirurgijo UKC Ljubljana. V vmesnem času je bila podoktorandka in kasneje docentka na Oddelku za farmakologijo Medicinske fakultete Univerze Wayne State v Detroitu ter gostujoča profesorica in vodja za raziskave metastaz na Medicinskem centru Albert Einstein v Filadelfiji v Pensilvaniji, kjer se je v celoti posvetila raziskavam rakavih obolenj. Strokovno jo zanima biologija tumorjev, v zadnjem času pa se posveča raziskavam matičnih celic v raku. Raziskave so uporabne v kliniki predvsem v razvoju tumorskih biomarkerjev. V zvezi s to problematiko je sodelovala s farmacevtskimi tovarnami v Evropi in ZDA. Je članica več mednarodnih združenj in predavateljica na kongresih v različnih državah, organizira pa jih tudi sama, npr. serijo Konferenc o eksperimentalni in translacijski onkologiji – CETO. Zaradi aktualnosti področja njena programska skupina deluje v več mednarodnih raziskavah v Evropi in izven nje.
Tamara Lah Turnšek je bila do nedavna predsednica Sveta za znanost in tehnologijo, ki je strokovno posvetovalno telo Vlade RS. Izkušnje, ki si jih je pridobila kot članica Helsinške skupine v EU za "Ženske v znanosti", je usmerila tudi v pobudo za ustanovitev nacionalne "Komisije za uveljavitev enakih možnosti žensk v znanosti", ki ji je več let tudi predsedovala. Je redna profesorica na Biotehniški fakulteti ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, članica prehodnega svetovalnega telesa pri SAZU o Etiki v znanosti, v obdobju 2014–2019 pa predseduje Odboru za podeljevanje nacionalnih nagrad za znanost, Zoisovih nagrad in priznanj ter Puhovih priznanj. V Inženirsko akademijo Slovenije (IAS) je bila leta 2016 sprejeta kot izredna članica.
 
Tamara Lah Turnšek raziskuje tudi učinkovitost zdravljenja rakavih in drugih bolezni s konopljo oziroma s pripravki iz le-te. Na NIB-u vodi skupino, ki razvija platformo za individualizirano zdravljenje glioblastoma z naravnimi učinkovinami, med katere sodi tudi   konoplja. Izpostavlja, da je treba ovire za raziskovanje na tem področju odpraviti in spodbuditi izvedbo predkliničnih in kliničnih raziskav ter omogočiti uradno dostopnost do konoplje oziroma njenih pripravkov za zdravstvene namene. V tem smislu je treba tudi izobraževati strokovnjake, zdravnike, študente in seveda javnost.
 
Tamara Lah Turnšek je diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani iz smeri organska kemija, magistrirala in doktorirala pa iz biokemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo oziroma Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.