Robert Radosavljević

Robert Radosavljević

Robert Radosavljević

Robert Radosavljević je strokovni sodelavec inštituta. Zaposlen je kot razvojni tehnolog v raziskovalnem laboratoriju ter tudi kot vodja razvoja v podjetju, ki se ukvarja z biotehnologijo ter inovativnimi metodami ekstrakcije. Njegova ožja interesna in delovna področja so ekstrakcije s subkritičnimi in superkritičnimi fluidi, membranske tehnologije separacije in purifikacije s kolonsko kromatografijo. Svojo razvojno pot je pričel z laboratorijskim ekstraktom, projektiranim za visokotlačne ekstrakcije, ter nadaljeval s transferjem razvitih laboratorijskih procesov na polindustrijsko raven. Kot logično nadaljevanje razvoja se je pokazalo certificiranje in validiranje procesa v domenah dobre proizvodne prakse. Posebna interesna polja Roberta Radosavljevića so napredne metode ekstrakcije brez uporabe toksičnih organskih topil in njihova implementacija v industrijske procese. Njegove raziskave so usmerjene k popolni izkoriščenosti rastlinskih surovin ter povezane z idejo večkratne ekstrakcije in z metodo separacije pred zaključkom in odlaganjem rastlinskih ostankov, specificiranih kot odpad. Robert Radosavljević je član Mense International in eden od ustanoviteljev nevladnega združenja, ki se ukvarja z zaščito okolja in s promocijo trajnostnega razvoja.

V povezavi s kanabinoidi Robert Radosavljević aktivno teži k uporabi novih in zelenih tehnik, ki bodo skrajšale čas ekstrakcije, zmanjšale uporabo otopil, povečale prinos postopka in omogočile proizvodnjo visokokvalitetnega in varnega proizvoda – proizvoda brez sledi toksičnih otopil. V novejšem času se posveča separaciji in purifikaciji ciljnih kanabinoidov z uporabo inovativnih metod in s kombinacijo različnih tehnik.

Za diplomsko delo na temo zaščite okolja na Fakulteti tehniških ved v Novem Sadu je dobil nagrado Francoskega gospodarskega združenja na področju zaščite okolja in alternativne energije. Na isti fakulteti je z odlično oceno končal magistrski študij in postal magister inženir s področja inženirstva zaščite okolja. Na omenjeni fakulteti nadaljuje doktorski študij na Oddelku za farmacevtsko inženirstvo in se ukvarja s patentiranjem inovativnega postopka ekstrakcije rastlinskih surovin. Je avtor nekoliko znanstvenih del, ki so bila predstavljena na mednarodnih znanstvenih konferencah ali objavljena v vodilnih znanstvenih časopisih s področja ekstrakcije, kot je npr. Journal of Supercritical Fluids.