ICANNA - Mednarodni inštitut za kanabinoide je neprofitna in nevladna institucija, ki je plod sodelovanja  partnerjev iz Slovenije, Nemčije in Avstrije. Kot interdisciplinarna organizacija združuje številne strokovnjake, raziskovalce in znanstvenike iz različnih držav.

Namen Inštituta je čezmejno delovanje na področju kanabinoidov. Inštitut dosega svoj namen z izvajanjem raziskovanja, razvoja, analiziranja, izobraževanja, usposabljanja, svetovanja, spremljanja, objavljanja, osveščanja, podajo strokovnih mnenj oziroma stališč ipd.

Inštitut je odprt za sodelovanje z raznimi drugimi domačimi in tujimi strokovnimi, znanstvenimi in laičnimi organizacijami, nevladnimi in vladnimi subjekti. Izvaja projekte v lastnem interesu in po naročilu ter se vključuje v znanstveno raziskovalno in izobraževalno dejavnost ter razprave. Prizadeva si za razvoj in dostopnost znanja v družbi in gospodarstvu, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za konstruktivno mreženje različnih pomembnih deležnikov, obveščanje javnosti, popularizacijo dognanj ipd.

Potrebo po vzpostavitvi takšne neodvisne formalne meddržavne organizacije je narekovala v svetu vedno bolj razširjena aktualnost tematike o različnih rabah konoplje oziroma učinkih kanabinoidov, prisotnost številnih dezinformacij tako v civilni kot državni sferi ter porast takšnih in drugačnih uporabnikov, ki so na najbolj občutljivem, tj. medicinskem področju bolj ali manj prepuščeni sami sebi ali uradni obravnavi praviloma zgolj s sintetičnimi preparati. Znane so številne raziskave, ugotovitve in praktične izkušnje na tem področju naprednejših držav o vplivu kanabinoidov na zdravje in boljše počutje, ki bi jih dodatno upoštevajoč dejstvo, da je endokanabinoidni sistem kot ključen lasten vsem ljudem, bilo iracionalno in neodgovorno zanemarjati. Področje kanabinoidov je perspektivno področje iz več vidikov in si v dobrobit posameznika kot tudi državnih institucij zasluži večplastno angažirano obravnavo.

Poslanstvo inštituta je združiti strokovnjake z različnih področij ter s tem omogočiti celostno obravnavo tematike, hkrati pa ponuditi nevtralni in neodvisni prostor za odprto diskusijo o kanabinoidih ter omogočiti dostop do preverjenih, utemeljenih in znanstvenih informacij o rastlini, njenih učinkovinah in potencialih, oziroma če citiramo Normana Vincenta Peala:

"Understanding can overcome any situation, however mysterious or insurmountable it may appear to be."

I.CANNA.BLOG

Prof. Ahmet Ulugöl, dr. med. Konoplja in bolečina SEPTEMBER 2018
Mama otroka z avtizmom, dr. znanosti Mi vam ne znamo pomagati in vam ne dovolimo, da si pomagate sami AUGUST 2018
Jurij Hudolin Miroljubni svet konoplje JULY 2018
Mark Sircus, dr. orientalne med. Konoplja kot zdravilo JUNE 2018
mag. Neva Malek Na Slovenskem je konoplja mlado živilo MAY 2018
Deklaracija o načelih za regulacijo konopje Čas je za regulacijo konoplje APRIL 2018
dr. Bernard Goršak Etična zavest in konoplja MARCH 2018
prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Podprimo deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje v Sloveniji FEBRUARY 2018
Rastko Križančič Pot do zavedanja NOVEMBER 2017
mag. Stanislav Grosu, dr. med. Premiki v Moldaviji OCTOBER 2017
mag. Alenka Zapušek Konoplja in nega kože – (kako) gre to skupaj? JULY 2017
Biljana Dušić, dr. med. Konoplja v indijski tradicionalni medicini, ajurvedi JUNE 2017
prof. dr. Miha Javornik Ruska konoplja - enoletnica, ki ni nikoli pozebla? APRIL 2017
Tomaž Gantar, dr. med. Kdo onemogoča uporabo konoplje za zdravljenje? MARCH 2017
mag. Michael Carus Zakaj je tako pomembna razumna regulacija CBD? FEBRUARY 2017