Organizacijski odbor Častni odbor Odbor doktorjev

 

Organizacijski odbor

Predsednik
Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med., spec. (socialna medicina)
raziskovalec, avtor, predavatelj, primarij; Strokovni svet Inštituta ICANNA, NIJZ, DFCR, IRDO, nekdanji raziskovalec ARTS, CU School of Medicine, NIDA, ZDA, Pompidou Group, EMCDDA, Science Group, EAHF-EU
 
Namestnica predsednika
Doc. dr. Vera Grebenc (socialno delo)
raziskovalka, avtorica, docentka; Inštitut ICANNA, Center za študij drog in zasvojenosti, Katedra za duševno zdravje, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, namestnica predstojnika Šole za teorijo in prakso socialnega dela, Dubrovnik
 
Člani
Odv. Varja Holec (pravo), pravna asistenca; področje kazenskega, upravnega, davčnega, ustavnega prava, izkušnje svetovanja za človekove pravice na PIC NVO; Odvetniška družba Mramor, Sorta & Holec
 
Asist. dr. Mirjana Perkovič - Benedik, dr. med., spec. (pediatrija, nevrologija), raziskovalka, avtorica, asistentka; Medicinska fakulteta v Ljubljani, Pediatrična klinika UKC Ljubljana
 
Doc. ddr. Marko Šetinc (kemijska tehnologija, informacijsko upravljanje), raziskovalec, avtor, docent; Upravni odbor Inštituta ICANNA, Alma Mater Europaea – ECM, direktor Geopolis d.o.o.
 
Asist. dr. Roman Štukelj (živilstvo, nanoznanost), raziskovalec, avtor, predavatelj, asistent; Strokovni svet Inštituta ICANNA, Zdravstvena fakulteta v Ljubljani, DFCR
 
 

Častni odbor

Predsednik
Prof. dr. David Neubauer, dr. med., spec. (pediatrija, otroška nevrologija)
raziskovalec, avtor, višji svetnik, redni in gostujoči profesor; Strokovni svet Inštituta ICANNA, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Pediatrična klinika UKC Ljubljana, predsednik Ustanove za otroško nevrologijo, Upravni odbor Združenja za pediatrijo  
 
Namestnica predsednika
Doc. dr. Tanja Bagar (mikrobiologija, biomedicina)
raziskovalka, avtorica, docentka, direktorica in predsednica Strokovnega sveta Inštituta ICANNA, Alma Mater Europaea – ECM, DFCR, HORUS 2016, vodja laboratorija v okoljskem podjetju, Concepts of Cannabis Science I & II, Kenevir Research, ZDA
 
Člani
Prof. dr. Vito Flaker (socialno delo, družbene vede), raziskovalec, avtor, redni profesor; Inštitut ICANNA, predstojnik Šole za teorijo in prakso socialnega dela, Dubrovnik, in Katedre za duševno zdravje v skupnosti, Fakulteta za socialno delo 
 
David L. Nathan, dr. med., D.F.A.P.A. (psihiatrija), predsednik uprave Doctors for Cannabis Regulation, klinični profesor psihiatrije, Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, odlikovani kolega Ameriškega združenja za psihiatrijo 
 
Asist. Željko Perdija, dr. med., spec. (interna medicina, pulmologija), avtor, predavatelj; Upravni odbor Inštituta ICANNA, direktor Centra za interno in interventno medicino Maribor, Concepts of Cannabis Science I & II, Kenevir Research ZDA
 
Prof. dr. Dragan Petrovec (pravo, kriminologija), raziskovalec, avtor, redni in gostujoči profesor; Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, Upravni svet Mirovnega inštituta
 
 

Odbor doktorjev (povabilo odprto)

 1. Red. prof. dr. Lev Kreft (filozofija, sociologija, estetika), Filozofska fakulteta v Ljubljani, predsednik Upravnega sveta Mirovnega inštituta, predsednik Evropske zveze za filozofijo športa
 2. Red. prof. Bojan Dekleva (psihologija, kriminologija, teorije odklonskosti), Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Filozofska fakulteta v Ljubljani 
 3. Dr. Igor Šoltes (pravo, družbene vede), evropski poslanec, Skupina Zelenih / Evropske svobodne zveze, i.canna.blog januar 2017
 4. Doc. dr. Darja Kocjan Ačko (agronomija), Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
 5. Dr. Gregor Tevž (mikrobiologija, biomedicina), Australian prostate cancer research centre – Queensland, Australian-Canadian Prostate Cancer Research Alliance
 6. Mag. Petar Papuga, dr. med., spec. (tradicionalna kitajska medicina, akupunktura, neionizirna sevanja), direktor podjetja za promocija kitajskih tradicionalnih znanosti DAOFA d.o.o.
 7. Dr. Majda Barbara Povše (živilstvo), Inštitut ICANNA, inovatorka, predavateljica in upok. vodja razvojnega laboratorija in raziskovalne enote v Radenski d.d.
 8. Izr. prof. dr. Zoran Kanduč (pravo, kriminologija), Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani
 9. Sebastijan Piberl, dr. med., spec., mr. (splošna in urgentna medicina), Zdravstveni dom Lenart
 10. Dr. Monika Zadnikar (nevrofizioterapija, hipoterapija), Ministrstvo za zdravje RS, direktorica Zavoda za kvaliteto življenja ZA-ME
 11. Sonja Lepoša Korenjak, dr. med., spec. (ginekologija, porodničarstvo), Splošna bolnišnica Murska Sobota
 12. Red. prof. dr. Igor Jerman (biologija, biološka evolucija, teoretična biologija), Univerza v Ljubljani, direktor in znanstveni vodja Inštituta BION
 13. Dr. Matjaž Poljanšek (sociologija), Gimnazija Vič v Ljubljani, predsedstvo Slovenskega sociološkega društva
 14. Blaga Dalić, dr. med., spec. (pediatrija), upok. pediatrinja, Zdravstveni dom Murska Sobota
 15. Red. prof. dr. Miha Javornik (slovenščina, ruščina), Filozofska fakulteta v Ljubljani, i.canna.blog april 2017
 16. Dr. Žiga Bolta (kemija, biotehnologija), Inštitut ICANNA, Patient Focused Certification ASA
 17. Tatjana Trajkovska, dr. med., spec. (družinska medicina, akupunktura), Tatjana Trajkovska Holistični center
 18. Dr. Sabina Popit (geografija, geologija)
 19. Dr. Jerneja Šavrič (pravo, sociologija)
 20. Izr. prof. dr. Blaž Rodič (informatika), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
 21. Prim. mag. Matjaž Bidovec, dr. med., spec. (pediatrija), upok.
 22. Doc. dr. Marjan Premik, dr. dent. med., spec. (socialna medicina)
 23. Red. prof. dr. Borut Telban (farmacija, botanika, medicinska antropologija, antropologija), Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstveni svet ZRC SAZU, glavni urednik Anthropological Notebooks
 24. Doc. dr. Andreja Hočevar (sociologija, pedagogika), Filozofska fakulteta v Ljubljani
 25. Miro Vuković, dr. med., spec. (družinska medicina), Ordinacija splošne medicine Miro Vuković
 26. Dr. Roman Paškulin, dr. med. (medicinska hipnoza), ustanovitelj in direktor OMI, Inštitut Odprte misli, zavod za antropološko medicino
 27. Dr. Goran Gumze (komunikologija), Vodja mednarodne pisarne, Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
 28. Asist. dr. Marko Flajšman (agronomija), Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
 29. Doc. dr. Damjan Osredkar, dr. med., spec. (pediatrija), predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika UKC Ljubljana
 30. Doc. dr. Valentina Hribar Sorčan (filozofija, francistika), Filozofska fakulteta v Ljubljani, Slovenska enota mednarodne UNESCO katedre za bioetiko, Slovensko društvo za estetiko, International Association for Aesthetics
 31. Dr. Marko Likon (kemijska tehnologija), inovator, soustanovitelj družbe IME-Insol, proizvodnja in prodaja rastlinskih ekstraktov
 32. Doc. dr. Peter Pavel Klasinc (zgodovina, umetnostna zgodovina, arhivistika, dokumentologija), predstojnik Oddelka za arhivistiko in dokumentologijo, Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
 33. Nataša Šuštar, dr. med., spec. (pediatrija), Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika UKC Ljubljana
 34. Dr. Denis Forte (elektrotehnika, robotika), Illumina, društvo za kakovost bivanja
 35. Asist. dr. Amra Šabić (socialno delo), Center za študij drog in zasvojenosti, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, nadzorni odbor Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije
 36. Dr. Lucija Kolar, dr. vet. med. (veterinarska medicina, ekotoksikologija, biodinamika), ustanoviteljica Complementariuma, Inštituta za raziskave narave in razvoj okoljskih tehnologij, visokošolska predavateljica
 37. Izr. prof. dr. Lucija Luči Mulej Mlakar (sociologija, antropologija, medicinska hipnoza),  ustanoviteljica in direktorica družbe BUDNJANI, Budne rešitve, GEA College
 38. Prim. asist. Evita Leskovšek, dr. med., spec. (javno zdravje), Sekcija za preventivno medicino
 39. Red. prof. dr. Janez Šušteršič (ekonomija), Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Svetovalni svet Instituta ekonomskih in strateških raziskav Visio
 40. Dr. Magda Rak Cizej (agronomija), vodja Oddelka za varstvo rastlin, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 41. Zasl. prof. dr. Maca Jogan (sociologija), Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, vodja terminološke sekcije in častna članica Slovenskega sociološkega društva
 42. Dr. Lucija Perharič, dr. med., spec. (interna medicina),  ERT - European Registered Toxicologist 
 43. Red. prof. dr. Matjaž Ambrož (pravo), Katedra za kazensko pravo, Pravna fakulteta v Ljubljani

 

 

I.CANNA.BLOG

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med. Podprimo deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje v Sloveniji FEBRUARY 2018
Rastko Križančič Pot do zavedanja NOVEMBER 2017
mag. Stanislav Grosu, dr. med. Premiki v Moldaviji OCTOBER 2017
mag. Alenka Zapušek Konoplja in nega kože – (kako) gre to skupaj? JULY 2017
Biljana Dušić, dr. med. Konoplja v indijski tradicionalni medicini, ajurvedi JUNE 2017
prof. dr. Miha Javornik Ruska konoplja - enoletnica, ki ni nikoli pozebla? APRIL 2017
Tomaž Gantar, dr. med. Kdo onemogoča uporabo konoplje za zdravljenje? MARCH 2017
mag. Michael Carus Zakaj je tako pomembna razumna regulacija CBD? FEBRUARY 2017
dr. Igor Šoltes Zmagovalka ameriških volitev je … konoplja! JANUARY 2017
Mama hčerke s hudo obliko epilepsije Zdravniki, ne bojte se konoplje DECEMBER 2016
David L. Nathan, dr. med., DFAPA Nasprotujemo vojni proti konoplji NOVEMBER 2016
Pavel Kubu, dr. med. Varnost uporabnikov! OCTOBER 2016
doc. dr. Tanja Bagar Uvod v I.CANNA.BLOG SEPTEMBER 2016